Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Budget, skattesats och årsredovisning

Kommunfullmäktige beslutar hur kommunens pengar ska fördelas varje år. Fördelningen av pengar görs i en budget. Varje år gör kommunen också en årsredovisning.

Kommunens budget

Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar hur kommunens pengar ska fördelas. Fördelningen av pengar görs i en budget.

Budgeten är en del av kommunplanen. I den finns:

  • Budget för 2024
  • Plan för 2025 och 2026

Skatt och skattesats

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. Det är den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.

Skatten består av olika delar:

  • skatt till kommunen
  • skatt till landstinget
  • för vissa inkomstnivåer även skatt till staten.

Skatt till Leksands kommun

Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om skattesatsen.

Leksands kommuns skattesats är 21,82 kronor per hundralapp. Det vill säga 21,82 procent av leksandsbons beskattningsbara inkomst.

Skatt till landstinget

Landstingsskatten i Dalarna uppgår till 11,63 kronor per hundralapp eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Årsredovisning

Leksands kommun årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året.

Årsredovisningen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i bolagsform (Leksand Vatten AB och Leksandsbostäder AB).

Årsredovisningen är inriktad på övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekterna på kommunens verksamhet under året.

Sidan uppdaterad: