Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Föreningsbidrag

I Leksands kommun finns ett aktivt föreningsliv med över 200 föreningar. Här hittar du information om vilka bidrag som din förening kan söka.

Fotbollspelare som håller fram händerna i en ring.

Vem kan söka bidrag?

Föreningar som bedriver verksamhet lokalt i Leksands kommun kan årligen söka om ett antal olika former av föreningsbidrag. Er förening behöver vara demokratiskt uppbygg, följa Leksands kommuns vision där fokus är på barn och unga samt äldre. Föreningen ska också ha ett aktivt förhållningssätt i principiella frågor, exempelvis jämställdhet, integration och arbeta mot diskriminering.

Vilka bidrag finns det?

Beroende på vilken inriktning er föreningar har finns det olika typer av bidragsformer.

För idrotts- och fritidsföreningar finns följande:

 • Lokal och anläggningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar
 • Bidrag för drift av föreningsägd anläggning för idrotts- och fritidsföreningar
 • Ledarskapsutbildning
 • Bidrag till spårning av skidspår
 • Bidrag till skötsel av motionsspår
 • Bidrag till orienteringskartor
 • Bidrag till skötsel av isbana
 • Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd

För kulturföreningar finns följande:

 • Verksamhetsbidrag för kulturföreningar
 • Bidrag till nyskapande kulturprojekt
 • Garantibelopp samt punktbidrag för kulturella evenemang

För ideella organisationer som bedriver social verksamhet finns följande:

 • Startbidrag för ideella organisationer som bedriver social verksamhet
 • Verksamhetsbidrag för social verksamhet

För studieförbund finns följande:

 • Föreningsbidrag för studieförbund

Policy och riktlinjer

Från och med 1 januari 2023 gäller ny policy och riktlinje gällande föreningsbidrag. De uppsatta kriterierna gäller för alla typer av föreningar som söker bidrag från Leksands kommun.

Mer information om vad som gäller för respektive bidrag kan du läsa om här.

Så här söker ni föreningsbidrag

Flera av bidragen söker ni via vår e-tjänst. För vissa bidrag behöver ni lämna in en ansökningsblankett. Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Ansökan om föreningsbidrag via e-tjänst

Via vår e-tjänst ansöker ni om följande bidrag:

 • Lokal och anläggningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar
 • Bidrag för drift av föreningsägd anläggning för idrotts- och fritidsföreningar
 • Verksamhetsbidrag för kulturföreningar
 • Startbidrag för ideella organisationer som bedriver social verksamhet
 • Verksamhetsbidrag för social verksamhet
 • Föreningsbidrag för studieförbund

Ansökningsperioden för dessa bidrag är september månad. Därefter kommer ansökningarna granskas under hösten och besked meddelas föreningarna senast i december.

Övriga bidrag för idrottsföreningar

Här kan du ansöka om följande bidrag:

 • Bidrag till spårning av skidspår
 • Bidrag till skötsel av isbana
 • Bidrag till orienteringskartor
 • Ledarskapsutbildning
 • Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd

För LOK-stöd kan ni som söker om det statliga bidraget genom IdrottOnline skapa en kommunfil för er ansökan.

E-tjänsten kräver inloggning. Kontakta Fritidsavdelningen för inloggningsuppgifter.

Bidrag till skötsel av motionsspår

Kontakta Fritidsavdelningen via e-post för frågor och ansökan om bidrag till skötsel av motionsspår.

Bidrag till kulturprojekt och kulturella evenemang

Här hittar du ansökningsblankett för garantibelopp och punktbidrag för kulturella evenemang.

Bidrag till nyskapande kultur

För bidrag till nyskapande kultur finns inte någon blankett. Nedan hittar du en checklista för vad din ansökan ska innehålla. Ansökan mejlas till Kulturavdelningen.

Projektstöd kan sökas en gång per år. Stöd för utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer som vill genomföra ett projekt i Leksand. De projekt som får stöd ska relatera till de övergripande kommunala styrdokumenten. Ett kulturprojekt är tidsbegränsat.

Specifika krav för ansökan:

 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, dess mål och syfte. Den ska också innehålla en motivering till varför just Leksands kommun bör stödja projektidén – vilket kommunalt/regionalt mervärde projektet representerar.
 • Det ska finnas en budget och en finansieringsplan som visar vilka de tänkta finansiärerna är, om beslut finns hos respektive finansiär samt vilka summor som sökts och beviljats.
 • Ansökan ska även innehålla en tydlig genomförandeplan, en beskrivning av de metoder som ska användas och inte minst en beskrivning av hur det uppnådda resultatet ska förvaltas.
 • Bidrag utgår ej till investeringar i lokaler, teknik eller utrustning. Ej heller löpande verksamhet, verksamhetsbidrag, personliga stipendier eller kostnader för studieresor och utbildning. Ansökan skickas in och behandlas löpande under året.

Sidan uppdaterad: