Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Omsorg och stöd

Här hittar du de stöd du kan få som äldre eller om du är i svåra situationer. Du hittar även information om till exempel god man, och familjerådgivning.

Händer som formar ett hjärta
vektor_wave

Här hittar du information när du eller någon i din närhet behöver hjälp i en akut situation.

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhällssansvar. Ofta får socialtjänsten vetskap om sådana förhållanden genom en anmälan.

Här hittar du information om avgifter för tjänster inom vård och omsorg.

Du som bor i Leksands kommun ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om vilket stöd du kan få.

Det finns olika anledningar till att en person kan vara i behov av stöd från en god man eller en förvaltare. Oftast handlar det om att man på något sätt har svårigheter att bevaka sin juridiska rätt.

Här hittar du information om de stöd som finns för dig som barn, ungdom eller ung vuxen.

Här hittar du information om de olika former av stöd och hjälp som erbjuds föräldrar och familjer

Här hittar du information om de stöd som finns att få för vuxna.

Här hittar du information om våra boenden för äldre, hemtjänst och korttidsboende med mera.

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss i sociala sektorn.