Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sidans innehåll

Rehab

På Rehabenheten i Leksands Kommun arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Rehabiliterande insatser

Kommunen har rehabiliteringsansvar för de personer som behöver rehabiliterande insatser i hemmiljön samt de som bor på kommunens särskilda boenden, inklusive kommunens korttidsboende. Rehabilitering kan ske av regionen och kommunen gemensamt.

Vårt mål är att alla med bedömt behov ska erbjudas rehabiliteringsinsatser för att bibehålla eller öka sin aktivitets- och funktionsförmåga och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad kan du få hjälp med?

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder hembesök för bedömning, behandling, utprovning, förskrivning av och träning med hjälpmedel, instruktion och handledning till personal och anhöriga samt bedömning inför bostadsanpassning.

Du som bor i eget boende kontaktar kommunens kundtjänst. På våra boenden tas kontakt med rehab via omvårdnadspersonalen. Rehabenheten finns i HSL-enhetens lokaler i Tibble.

Telefon: 0247-80 000

E-post: kundtjanst@leksand.se

Sidan uppdaterad: