Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Belysning, häckar och blomlådor

Här hittar du information om hur du vägbelysning, blomlådor som farthinder och vad du som fastighetsägare kan göra för att förbättra sikten i korsningar.

Gång- och cykelväg i Insjön med tre personer som promenerar.

Belysning

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Med en välplanerad ljussättning kan stadsrum, gator och parker bli mer trygga och trivsamma. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energianvändning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Kommunen har i dag ansvaret för cirka 5 600 gatubelysningspunkter. Trafikverket ansvarar för belysningsstolpar längs större allmänna vägar.

Felanmälan av trasig belysning

Dala Energi ansvarar för gatubelysningen i kommunen. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan och gärna det id-nummer som finns på en lapp på varje belysningsstolpe.

Blomlådor som farthinder

Om du upplever att trafiken kör för fort i ditt bostadsområde, så kan blomlådor på vägen vara ett kortsiktigt sätt att försöka sänka hastigheten.

Vi får dock inte låta oss invaggas i en falsk trygghet bara för att vi sätter ut blomlådor som farthinder på vägen. Tyvärr går det aldrig helt att förhindra trafikproblem genom att göra sådana åtgärder. Du som bilist måste också ändra ditt trafikbeteende, det vill säga sänka farten och ta hänsyn för att olyckor ska kunna undvikas. Därför är det viktigt att alla i bostadsområdet är informerade och vet vad syftet med blomlådorna är.

Det här gäller för att få ha blomlådor som farthinder:

  • För att skapa förståelse är det viktigt att du informerar de boende efter gatan om varför du önskar ställa ut blomlådor. Du behöver också samla in namnunderskrifter från dina grannar. För att ni ska kunna få tillstånd krävs det att de flesta som bor längs gatan är positiva till blomlådor på vägen.
  • Det är ni som bor längs vägen som själva tillverkar, planterar och förvarar blomlådorna. Reflexer att sätta fast på blomlådorna får ni från kommunen vid godkänd ansökan.
  • Tillstånd ges för ett år i taget. Placering av blomlådorna ska ske i samråd med Leksands kommun.
  • Lådorna får ställas ut tidigast den 15 maj, om gatan och trottoaren först blivit sopad. Senast den 30 september ska lådorna tas bort . Förvaring av lådorna vintertid ska ske på privat mark.

Det måste alltid finnas en ansvarig kontaktperson som bor på den gata där lådorna ställs ut. Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna sköts och att de står placerade enligt anvisningarna. Om kontaktpersonen reser bort måste det finnas någon annan boende utmed gatan som vi kan ta kontakt med, om det skulle uppstå något problem med eller klagomål på blomlådorna.

Gatan ska vara minst 4,5 meter bred för att du ska få sätta ut blomlådor.
Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från villor. Gatan får inte ha karaktär av huvudgata med inslag av genomfartstrafik. Den får heller inte tillhöra huvudnätet för gång- och cykeltrafiken.

Det måste vara minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna. Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från en gatukorsning.

För att inte försvåra sophämtningen måste ni vara beredda på att placera soptunnan där det passar för sopbilen.

Renhållning kring blomlådorna sköts av er boende.

Blomlådorna ska vara planterade när de står utplacerade på gatan. För de som ställer ut sina blomlådor på våren kommer det att innebära att lådorna behöver planteras om inför sommaren. För att blomlådorna ska vara ett positivt inslag på bostadsgatorna krävs att blommorna i lådan syns och att de inte tillåts vissna. Kommunen kan dra in tillståndet för blomlådor om de inte underhålls tillfredsställande.

Blommorna ska inte vara för högväxande eller yviga då de kan skymma sikten. Lämpliga växter att ha i blomlådan är penséer, tagetes, isbegonia, påfågelblomster, blåkrage och grusnejlika. Undvik smultron och jordgubbar.

Tänk på att det är absolut förbjudet att parkera bilar eller släpvagnar mellan lådorna eller 10 meter före eller efter dem.

Blomlådorna får absolut inte bli en lekplats för barnen. Detta måste du och övriga grannar motverka. Som förälder är det viktigt att du informerar och försöker skapa förståelse vad syftet är med blomlådorna.

Om reglerna för blomlådorna inte följs kan tillståndet dras in omgående.

I regler för blomlådor som farthinder hittar du mer information om hur blomlådorna ska placeras på vägen. Här finns också en ritning på hur du kan bygga en blomlåda.

Regler för blomlådor som farthinder Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Ritning för blomlåda som farthinder Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Häckar och buskage

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Detta styrs i kommunens lokala ordningsföreskrifter och plan- och bygglagen.

I plan- och bygglagen 8 kap 15 § kan man läsa att: "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

Det är tomtägarens ansvar att skapa fri sikt genom de så kallade "sikttrianglarna".

Läs mer om siktens betydelse och vad du som fastighetsägare kan göra för att förbättra den i broschyren "Klipp häcken":

Sidan uppdaterad: