Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Om skolan och skoldagen

På Leksands gymnasium möter du många skickliga lärare som ger dig spännande utmaningar och ett engagerat stöd. Du studerar i en öppen och trivsam miljö och har stor möjlighet att påverka din utbildning och vardag på skolan.

Elever som studerar i ett klassrum
vektor_wave

Leksands gymnasium använder sig av lärplattformen Vklass som är en tjänst för skolor där lärare, elever och vårdnadshavare kan samarbeta och kommunicera.

Frånvaroanmälan görs i första hand av vårdnadshavare i Vklass på webben/appen. Myndiga elever ringer receptionen 0247-801 35

Eleverna har ett antal lovdagar under läsåret. Det är också möjligt att i vissa fall få ledigt på övrig tid.

Här kan du beställa äldre betyg och få information om betyg och bedömning

Mat, lunch och specialkost

Barnen i förskolan, grundskolan och på gymnasiet erbjuds samma meny. Du kan ta del av menyn här på webben, eller via gratisappen Skolmaten.

I biblioteket kan du söka information, sitta och läsa, plugga och låna böcker, tidningar och teknisk utrustning.

GYSAM, gymnasiesamverkan

Kommunala dalagymnasier i samverkan för ett brett utbud av undervisning med hög kvalitet.

Stöd till elever

På Leksands gymnasium finns personal som har medicinsk, psykologisk, psykosocial, specialpedagogisk och studievägledande kompetens.

Elevdemokrati

Elevdemokratin på Leksands gymnasium utövas genom val av klassrepresentanter och skyddsombud bland eleverna.