Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Stöd för familjer

Här hittar du information om de olika former av stöd och hjälp som erbjuds föräldrar och familjer

Familj på vinterpromenad
vektor_wave

På familjecentralen jobbar barnmorskor, distriktssköterskor, distriktsläkare, familjepedagoger, psykolog, familjeterapeut, socionomer och förskolepedagog.

Om du som förälder, barn eller ungdom behöver stöd kan du vända dig till Familjeteamet.

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder. Här hittar du information om till exempel samarbetssamtal, fastställande av faderskap, umgängesstöd och adoption

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan ni kontakta familjerådgivningen.