Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Beroendeenheten Haga

Beroendeenheten Haga finns för dig som vill och har en önskan om att sluta använda alkohol och/eller droger, samt spelproblematik och söker ett nytt sätt att leva.

Stöd till dig som har ett beroende

Bereondeenheten Haga är till för män och kvinnor över 18 år som har en önskan att sluta använda alkohol, droger och/eller spel om pengar eller för dig som söker ett nytt sätt att leva.

Ungdomar i åldern 13 - 18 år kan även få hjälp av oss efter kontakt med socialtjänst eller som ungdomstjänst.

Rådgivning

Om du är osäker på om du eller någon anhörig drogar eller dricker för mycket eller om du vill veta mer om missbruk och beroende, är du välkommen att kontakta oss för rådgivning. Om du önskar att vara anonym ber vi dig att inte uppge ditt namn. Du finner kontaktuppgifter till oss längre ner på denna sida.

Så här går det till hos oss

Endera tar du kontakt med oss genom vår rådgivning eller så ansöker du direkt till socialtjänsten för utredning. Du kan även göra en anmälan där du uttrycker din oro över någon annans missbruk.

Innan någon av våra behandlingsmetoder kan påbörjas behöver behandlingen beviljas av socialtjänsten efter utredning. Det är viktigt att en utredning görs så att rätt hjälp fås. Utredningen visar om hjälpen ska ges i öppenvård eller om vård på behandlingshem skulle vara bättre.

Socialkontoret
Socialsekreterare missbruk

Telefon: 0247-801 83 (för tillfället kopplas detta nummer direkt till kommunens kundtjänst, 0247-800 00)

E-postadress: socialkontoret@leksand.se
Besöksadress: Hagagatan 8
Postadress: 793 30 Leksand

Våra behandlingsmetoder

Du som kommer till oss på beroendeenheten Haga deltar tillsammans med andra i en gruppbehandling eller genom enskilda samtal. Du får lära dig att leva nyktert och drogfritt och hur du tar ansvar för din vardag.

Gruppbehandling

I gruppen följer vi ett dagligt schema där gruppen är det centrala. Genom föreläsningar och arbetsuppgifter får du som deltagare kunskap om beroendet. Vi arbetar utifrån anonyma alkoholisters tolvstegsprogram och efter genomfört program på 8 veckor erbjuds du plats i en eftervårdsgrupp där du deltar en gång i veckan. Gruppbehandling erbjuds dagligen måndag till fredag med löpande intag.

Enskilda samtal

Enskilda samtal kan bestå av olika syften, helt beroende på vad du behöver. Det som gäller för alla är att du får stöd och råd av oss. Vi pratar på telefon, länk eller på plats hos oss.

Våra olika behandlingsmetoder:

Vi erbjuder

 • 12-stegs behandling
 • Eftervård
 • ÅP- Återfallsprevention
 • Enskilda samtal via telefon eller fysiska möten där vi ger dig information,
  stöd och vägledning
 • Behandling av samsjuklighet
 • HAP - Haschavvänjningsprogram
 • Repulse - Impulsträningskontroll
 • CRAFT

Mål med våra behandlingsmetoder:

 • Att du får nya kunskaper så att du kan leva ett nyktert och drogfritt liv.
 • Att du lär dig att hantera det dagliga livet på ett positivt sätt.
 • Att du skapar rutiner och lär dig betydelsen av självhjälpsgrupper.
 • Att du, utifrån en helhetssyn på människan, får en möjlighet att utvecklas som en självständig individ.

Stöd till dig som anhörig

Du som anhörig är viktig och har många gånger påverkats starkt av att som närstående leva i en situation, där den som missbrukar alkohol/droger fått allvarliga problem med sig själv och sitt liv. Vi ser missbruk och beroende som en familjär angelägenhet. Som närstående finns det möjlighet att få hjälp och information om missbruk/beroende och anhörigproblematik.

 • Tar ansvar för missbrukarens känslor, handlingar och behov
 • Undviker eller känner obehag för närhet och kanske isolerar dig från omgivning och vänner
 • Har skuld och skamkänslor
 • Försöker kontrollera eller skydda missbrukaren från konsekvenser
 • Inte längre styr ditt eget liv
 • Är arg, ledsen och förbisedd
 • Upplever känslor av depression, förvirring, ångest och hopplöshet
 • Undertrycker din vrede och andra obekväma känslor och tankar

Enskilda samtal

Som anhörig kan du kontakta beroendeenheten Haga och få en egen samtalskontakt oavsett om din anhörige är aktuell på beroendeenheten Haga eller inte. Du erbjuds samtal där fokus ligger på dig. Om du önskar att vara anonym ber vi dig att inte uppge ditt namn.

Anhörigstöd i grupp

Du som anhörig erbjuds även att delta i en anhöriggrupp där du tillsammans med andra anhöriga kan dela erfarenheter och få stöd i att hantera den egna situationen. Anhöriggrupperna startar höst och vår.

 • Att gå igenom och tydliggör beroendet.
 • Den anhöriges livsområden och personlig utveckling
 • Att lära sig uttrycka tydliga förhoppningar och gränser
 • Utmaningar/hemläxor att öva på mellan träffarna
 • Telefonkontakt vid önskemål mellan träffarna
 • Gruppdiskussioner och praktiska övningar

Kontakta oss

På beroendeenheten Haga arbetar personal som är utbildade beroendeterapeuter. Är du i behov av stöd eller är du anhörig och behöver råd och stöd är du välkommen att höra av dig direkt till oss. Du kan vara anonym. Du är välkommen att ringa direkt till våra behandlare och beroendeterapeuter.

Beroendeterapeut
Agne Larsson
Telefon: 0247-806 47
E-postadress: agne.larsson_2@leksand.se
Besöksadress: Hagagatan 8, 79330 Leksand

Beroendeterapeut
Kerstin Lövris
Telefon: 0247-806 48
E-postadress: kerstin.lovris@leksand.se
Besöksadress: Hagagatan 8, 79330 Leksand

Gäller missbruket alkohol kan du ta kontakt med Anonyma Alkoholister i Leksand. Här kan du som stöd träffa personer i liknande situationer som du. Hit kan du vända dig även som anhörig.

Läs mer på AA:s hemsida Länk till annan webbplats.

Adult Children of Alcoholics (Vuxna barn till alkoholister) vänder sig till personer som vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra dysfunktionella förhållanden.

Telefonnummer: 072-540 20 78

Här kan du läsa med om ACA Länk till annan webbplats.

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Telefonnummer: 08-643 13 93, 070-610 96 61

Här kan du läsa mer om Al-Anon Länk till annan webbplats.

Anonyma Narkomaner är en samling män och kvinnor som träffas flera gånger i veckan. Genom att söka stöd hos varandra hjälps de åt för att underlätta det drogfria livet. Att besöka ett möte en första gång binder dig inte till något, du bestämmer själv hur ofta och om du vill vara med under mötena.

Telefonnummer: 077-113 80 00

Här kan du läsa mer om NA Länk till annan webbplats.

Co-anon familjegrupper är en 12-stegs gemenskap av män och kvinnor som är makar, fruar, partners, föräldrar, släktingar eller nära vänner till någon som är alkohol- och drogmissbruk.

Telefonnummer: 073- 157 55 18

Här kan du läsa mer om CO-anon familjegrupper Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: