Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Leksands kulturstipendium, minnesfonder

Leksands kulturstipendium inrättades år 2017 och delas ut en gång varje år. Leksands kommun förvaltar också två minnesfonder där avkastningen går till kulturstipendium.

Agneta Kallur som står på en balkong.

2023 års mottagare av Leksands kulturstipendium, Agneta Kallur.

Leksands kulturstipendium

Leksands kulturstipendium inrättades år 2017 och delas ut en gång varje år. Stipendiet är på 30 000 kr och ska tilldelas en stipendiat som:

  • är en person, grupp eller förening
  • har gjort stora insatser för kulturen i Leksand och har verkat för utveckling och förnyelse
  • har lyft fram Leksand i sin gärning eller är starkt förknippad med Leksand och därigenom stärker Leksands varumärke
  • Stipendiet ska användas till fortsatt utvecklingsarbete inom kulturområdet och att sätta kulturen i nya sammanhang.

Stipendiet kan inte sökas utan vem som helst kan nominera någon till stipendiet, dock inte sig själv.

Kulturchefen föreslår efter samråd med kommunledningen och allmänna utskottets presidium en kandidat som sedan beslutas av kommunstyrelsens ordförande.

Tidigare mottagare av stipendiet

Här är de tidigare mottagarna av Leksands kommuns kulturstipendium:

2023 - Agneta Kallur

2022 - Matilda Haritz Svenson och Stefan Andersson

2021 - Japansk Festivalförening

2020 - Anders Tull

2019 - Kulturföreningen Paraden

2018 - Karin Park

2017 - Kulturbanken Siljansnäs

Minnesfonder

Leksands kommun förvaltar två fonder där avkastningen går till kulturstipendier.

Per och Anna Tägtströms minnesfond

Fondens medel är avsedda för kulturella behjärtansvärda ändamål på skilda områden särskilt där medel annars inte finns direkt att tillgå. Medlen kan sökas av ideella sammanslutningar, personer som genom sin gärning hedrat hembygden och ungdomar som visat speciell begåvning.

Märta och Edvin Thunströms fond

Fondens medel är avsedda för kulturella ändamål med prioritering för folkmusiken. Medlen bör användas så att folkmusiken i Leksand får ett långsiktigt stöd av bestående värde.

Att söka kulturstipendier från minnesfonderna

Under sensommaren sker lokal annonsering för ansökan. Utdelning beror på avkastningen och i annonsen anges vilka fonder som är aktuella.

Du skriver ett personligt brev och bifogar dokument som stöd till din ansökan. Skicka in din ansökan via mejl:

Du kan också skicka din ansökan per post till: Leksands kommun, Kulturavdelningen, 793 80 Leksand

Under hösten fattas beslut om vilka som får kulturstipendier. Stipendiaternas namn offentliggörs i pressen. Utdelning av stipendierna sker vid en ceremoni på Leksands kulturhus.

Sidan uppdaterad: