Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kulturmiljöer i Leksands kommun

I vårt kulturmiljöprogram kan du läsa mer om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i Leksands kommun.

En gård med två faluröda hus med vita knutar.
vektor_wave

Här kan du läsa om kulturmiljöer i 88 av Leksands byar och fäbodar.

Här kan du läsa om kulturmiljöer i Leksands-Noret.

Här kan du läsa om kulturmiljöer i Insjön.

Här kan du läsa mer om Leksands kommuns kulturhistoria, bland annat om vattenvägarnas betydelse, timmerhuskulturen, om hur byarna förändrats och Norets historik.

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

Leksands kulturmiljöprogram ska visa hur kommunen och fastighetsägare kan använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Den här publikationen riktar sig till dig som söker kunskap och inspiration till hur en renovering, nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring kan genomföras i en by.

Här hittar du förklaringar av ord och begrepp som förekommer i kulturmiljöprogrammet.