Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Modersmål, hemspråk

Alla grundskoleelever som uppfyller kriterierna, har rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen ska stödja elevens utveckling mot tvåspråkighet och öka elevens kunskap om sin kulturella bakgrund.

Kriterierna för modersmålsundervisning

  • För att få modersmålsundervisning ska minst en av föräldrarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i det dagliga umgänget i hemmet.
  • Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk och om det finns en lämplig pedagog. Kravet om fem elever gäller inte minoritetsspråken som är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
  • För elever med bristfälliga kunskaper i svenska språket och som därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, ska skolan erbjuda studiehandledning.

När och var?

Från förskoleklass till år 5 sker undervisningen både under skoldagen och på tider utanför skoldagen.

Från år 6 till år 9 sker undervisningen huvudsakligen på tider utanför skoldagen.

Betyg

Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till E. I slutbetyget ska ett skriftligt omdöme utfärdas om betyg inte kan sättas.

Anmälan

Elevens förälder/vårdnadshavare måste anmäla intresse för modersmålsundervisning. Nya grupper startas terminsvis och ansökan ska förnyas varje läsår. Elever i årskurs 9, ska anmäla sig till undervisning i modersmål till gymnasiet inför årskurs 1 i gymnasieskolan.

Efter anmälan är deltagandet obligatoriskt.

Om du vill anmäla ditt barn till undervisning i modersmål, ska du använda vår e-tjänst. Om du inte har möjlighet att ansöka vår e-tjänst kan du använda dig av blanketten.

Uppsägning

Om ditt barn inte längre ska ha undervisning i sitt modersmål så behöver ni göra en uppsägning. Om du inte har möjlighet att säga upp platsen i vår e-tjänst kan du använda dig av blanketten.

Kontakt

Har du frågor om modersmålsundervisning kan du kontakta Kundtjänst på 0247-80 000 och be dem koppla er till expeditionen på Sammilsdalskolan.

Sidan uppdaterad: