Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Gymnasial lärlingsutbildning:
Vård- och omsorgsprogrammet

På Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar vi på människan.
Du lär dig om människans utveckling genom livet samt hälsa och välbefinnande.

Titta på filmen om Vård- och omsorgsprogrammet.

Framtidens arbete - med människan i centrum

På Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar vi på människan. Du lär dig om människans utveckling genom livet samt hälsa och välbefinnande. Du får lära dig om kroppens anatomi och fysiologi, samt om sjukdomar och hur de behandlas.
Du får breda kunskaper inom hälso-och sjukvården, vård- och omsorg av äldre och människor med olika funktionsvariationer, psykiatri och rehabilitering. Du kommer att genomföra ditt arbetsplatsförlagda lärande i olika verksamheter inom vård och omsorg. Det bidrar till att du får goda yrkeskunskaper och utvecklar en professionell yrkesroll.

Gymnasial lärlingsutbildning

Som lärling gör du mer än halva din gymnasietid ute i yrkeslivet. Lärlingsutbildning är en annan form av gymnasiestudier och det kräver att du som lärling är målinriktad och motiverad för ditt valda yrke.
De gymnasiegemensamma kurserna läser du på skolan två dagar i veckan och dina yrkeskurser gör du på din lärlingsplats tillsammans med din handledare och yrkeslärare tre dagar i veckan. Det bidrar till att du får goda yrkeskunskaper och växer in i ditt yrke. Många elever får erbjudande om anställning efter avslutade studier på sin lärlingsplats.

Utbildningen ger dig en yrkesexamen och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Lärlingsbidrag från CSN

Förutom ditt studiebidrag är du som lärling också berättigad till ett lärlingsbidrag från CSN som kompensation för luncher och resor under dina yrkesdagar.

Lärling kan inte kombineras med NIU-ishockey, baseboll/softboll eller LIU med idrottsutövning på skoltid.

Jobb efter utbildningen

När du är klar med din utbildning på Vård- och omsorgsprogrammet kan du arbeta som:

  • Undersköterska på sjukhus, inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS boende, vårdcentral eller dagverksamhet.

Bra grund inför fortsatta studier till

Vill du fortsätta studera kommer här några förslag på yrken att vidareutbilda sig till:

  • Ambulanssjukvårdare
  • Barnmorska
  • Fysioterapeut
  • Logoped
  • Sjuksköterska
  • Specialistundersköterska

Sidan uppdaterad: