Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Fritidshem, fritids

Alla barn mellan sex och tolv år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen. Det finns ett fritids vid var och en av kommunens sju grundskolor.

Foto av barn som leker med höstlöv

På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor.

Avgifter för skolbarnomsorg

Så hög är maxtaxan 2024

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

Fritidshem:

  • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad.
  • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
  • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
  • Fjärde barnet, ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Samordning vid längre lov

Vid längre lov, då elevunderlaget inte är så stort, samlas verksamheten på Sammilsdalskolan (jullov och påsklov) eller Åkerö skola (sommarlov).

Regler för fritidshem

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för fritidshem.

Ansöka/avsluta/lämna inkomstuppgift

För att ansöka eller avsluta ditt barns skolbarnsomsorg, använd våra e-tjänster.

Våra fritidshem

På Gärde skolas fritidshem får barnen en härlig fritid på en stor gård med goda möjligheter att dra sig undan i mysiga små rum.

På fritidshemmet jobbar fritidspedagoger och förskollärare med intresse för utevistelse och skapande verksamhet. Välkomna på ett besök!

Foto på Gärde skolas skolgård

På Insjöns fritidshem får barnen en härlig fritid på en stor gård med goda möjligheter olika sorters lek. Inomhus finns det möjligheter för barnen att bygga, skapa, leka och dra sig undan i mysiga små rum.

På fritidshemmet arbetar fritidspedagoger och förskollärare med intresse för utevistelse och skapande verksamhet. Välkomna på ett besök!

Foto på Insjöns skolas skolgård

På Sammilsdalskolans fritidshem vill vi att barnen ska få en chans till att koppla av efter skoldagen, samt erbjuda barnen utvecklande och roliga aktiviteter som även kan hjälpa barnen i deras utveckling.

Verksamheten består av olika aktiviteter både inom- och utomhus. Vissa aktiviteter och lekar är styrda och andra är mer fria. Vi försöker använda skogen, bad, idrottshall och ishall för rörelseaktiviteter. Inomhus kan barnen snickra, måla, pyssla, baka med mera. Vi kan även ordna filmstund vid något tillfälle. Under lovdagar försöker vi få till utflykter av olika slag, besök i någon simhall och andra aktiviteter efter årstiden.

Fritidshemmet består av tre avdelningar, duvungarna, duvhökarna och duvflygarna.

På fritidshemmet jobbar fritidspedagoger och förskollärare med intresse för utevistelse och skapande verksamhet. Välkomna på ett besök!

Foto på Sammilsdalskolans skolgård

På Siljansnäs fritidshem får barnen en härlig fritid på en stor gård med goda möjligheter att dra sig undan i mysiga små rum.

Fritidshemmet bemannas med fritidspedagoger och förskollärare med intresse för utevistelse och skapande verksamhet. Välkomna på ett besök!

Foto på Siljansnäs skolas skolgård

På Tällbergs fritidshem har barnen en utemiljö som ger goda förutsättningar till rörelse i olika former. Vi har till exempel en stor bollplan, skridskobana, gungor och klätterställning, pulkabacke och skogen i anslutning till skolan. Fritidshemmet har egna lokaler och en lärmiljö som är utformad efter läroplanen för fritidshemmet.

De förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla under sin fritidstid är:

  • Pröva och utveckla sina idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
  • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Fritidshemmet bemannas med fritidspedagoger och förskollärare med intresse för utevistelse och skapande verksamhet. Välkomna på ett besök!

Foto på Tällbergs skolas skolgård

På Ullvi fritidshem möts du av ett lustfyllt lärande med stort fokus kring hälsa och rörelseglädje. Vår natursköna omgivning ger oss goda möjligheter att utveckla elevernas förmågor utifrån fritidshemmets läroplan.

Lärandet på fritidshemmet består av olika aktiviteter, till exempel skapande, språk, digitalt lärande, matematik, rörelse, lek, naturen och samhället. Under lovdagarna erbjuds utflykter av olika slag efter årstid.

Fritidshemmet ger barnen en utvecklande och stimulerande eftermiddag, där vi även har avkopplande och trivsamma stunder tillsammans.

På Ullvi skola är elevernas röster viktiga och vi utgår från deras behov, intressen och erfarenheter för att stimulera dem i deras utveckling och lärande.

Fritidshemmet bemannas med fritidspedagoger och förskollärare med intresse för utevistelse och skapande verksamhet. Välkomna på ett besök!

Foto på Ullvi skolas skolgård

På Åkerö fritidshem har barnen har tillgång till den stora, trevliga skolgården där det finns fina möjligheter till lek och kreativitet.

På fritidshemmet arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare med intresse för utevistelse och skapande verksamhet. Välkomna på ett besök!

Foto på Åkerö skolas skolgård

Sidan uppdaterad: