Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Översiktsplan

Leksands kommun har tagit fram ett förslag på en ny och digital översiktsplan. Mellan den 26 mars - 26 juni kan du lämna synpunkter på förslaget.

Vy från Limsjön över Leksands Noret, med Granberget i bakgrunden.

Välkommen med dina synpunkter under samråd

Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen att förslag till ny översiktsplan för Leksands kommun ska ställas ut på samråd. Översiktsplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan, därför har en miljökonsekvensbeskrivning arbetats fram. Även denna kommer ställas ut för samråd.

Översiktsplanen tar sikte på 2050 och visar hur den fysiska miljön i kommunen ska användas och utvecklas nu och på lång sikt.

I översiktsplanen beskrivs kommunens viljeinriktning för:

 • hur mark, vatten och luft ska användas.
 • hur tätorter och byar ska utvecklas och bevaras.
 • var nya bostadsområden, industriområden, vägar och cykelvägar kan byggas.
 • hur kommunens befintliga värden ska värnas, till exempel kultur- och naturmiljöer.
 • hur kommunen ska möta framtidens utmaningar, till exempel klimatförändringar.
 • hur planen följer de regler som finns för att skydda människors hälsa och miljön.

Alla delar tillsammans ska bidra till en bra helhet och en hållbar utveckling av Leksands kommun.

Samråd

Syftet med samrådet är att ge möjlighet till synpunkter på planförslaget, från kommunmedborgare, myndigheter, grannkommuner med flera. Efter avslutad samrådstid kommer dessa synpunkter sammanställas och eventuella justeringar i översiktsplanen görs.

Samrådet pågår mellan den 26 mars till och med den 26 juni 2024.

Förslag på översiktsplan

Översiktsplanen är digital och förslaget hittar ni här:

Chattar och fokusgrupper

Under samrådstiden kommer tre digitala chattar genomföras där medborgare har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Utöver detta kommer ett antal direkta möten med utvalda fokusgrupper genomföras.

 • Chatt 1: Torsdag den 18 april klockan 17.30-18.30
 • Chatt 2: Torsdag den 2 maj klockan 12.00-13.00
 • Chatt 3: Tisdag den 4 juni klockan 17.30-18.30

Lämna dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter från den 26 mars till den 26 juni 2024. Din synpunkt kommer diarieföras och är en offentlig handling. Du kan välja att vara anonym.

Vill du lämna din synpunkt i annat format kan detta göras genom följande alternativ:

 • E-post: kommun@leksand.se
 • Per post: Leksands kommun, 793 80 Leksand. Din synpunkt behöver vara märkt med diarienummer 2021/1485.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp att titta på översiktsplanen går det utmärkt att komma till kundtjänst på Torget 5. Där finns tillgång till en dator och personalen i kundtjänst kan hjälpa dig.

Karta från tidig dialog

Under perioden 7 november till 5 december 2022 genomfördes tidig dialog med kommunens medborgare. I den här kartan kan du se vilka synpunkter som kom in.

Planeringsstrategi

Den 1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunfullmäktige antog Leksands kommuns planeringsstrategi 2023-02-13 § 47.

Här kan du ta del av Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun Pdf, 925 kB.

Länsstyrelsens underlag inför planeringsstrategi för Leksands kommun Pdf, 330 kB.

Översiktsplan 2014

Den 9 juni 2014 antogs Översiktsplan 2014 av kommunfullmäktige. Beslutet vann laga kraft den 10 juli 2014. Planen aktualitetsförklarades år 2018.

Här kan du ta del av översiktsplanens karta:

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Sidan uppdaterad: