Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Hemtjänst

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns det många olika typer av hjälp du kan få för att underlätta din vardag i hemmet.

Hålla händer, omsorg

Här hittar du ansökningblanketter och information om insatser inom hemtjänsten

Använd gärna vår e-tjänst för att ansöka om hemtjänst.
Du behöver Bank-ID för att kunna logga in.

Hemtjänstens uppgifter

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänsten ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv.

Behovet av hjälp avgör vilka insatser som är aktuella och hur din hjälp ska utformas. Hemtjänstens insatser delas in i omvårdnads- och serviceinsatser. Insatserna är till för att bryta isolering och för att du ska känna dig trygg och säker i hemmet.

 

  • Personlig omvårdnad avser de insatser som behövs för att tillgodose dina fysiska, psykiska och sociala behov. Det innebär bland annat hjälp med att äta, dricka, klä sig, förflytta sig och sköta sin personliga hygien.
  • Serviceinsatser avser hjälp med vanliga hushållssysslor så som städ, tvätt, renbäddning, inköp och social samvaro.

Du som är 66 år eller äldre kan också ansöka om vissa hjälpinsatser via så kallad förenklad handläggning. Hjälpinsatserna är:

  • Städ – städning av motsvarande två rum och kök i ett ensamhushåll. Vid parboende där båda beviljas hjälp kan det utökas till tre rum och kök. Som regel beviljas städning var tredje vecka.
  • Tvätt – som regel beviljas tvätt varannan eller var tredje vecka.
  • Inköp – inköp av dagligvaror sker i närmaste livsmedelsbutik med fullkogg sortiment. Beviljas i regel en gång i veckan.
  • Hemkörning av varor – gäller endast från Tempo i Siljansnäs eller Tällberg. Leksands kommun står för hemkörningsavgiften.
  • Ärenden – maximalt ett ärende per vecka, exempelvis apoteksärenden.
  • Egenvård – hjälp med ögondroppar, smörjning av kroppen samt hjälp med att ta på och/eller av stödstrumpor.

Läs mer om hemtjänst genom förenklad handläggning Pdf, 616 kB.

Leksands kommun har valfrihet inom hemtjänsten, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv väljer vilket företag, så kallad leverantör, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av kommunen.

Idag har vi två utförare av hemtjänst: Kommunens hemtjänst och Allegio Omsorg. Länk till annan webbplats.

Ansökan eller förfrågning om hemtjänst gör du på blanketten här ovan eller hos kommunens biståndshandläggare, nås via kommunens växel på telefonnummer 0247-800 00. Handläggningstiden för ansökningar om hemtjänst och förenklad handläggning uppskattas till ca två veckor.

Biståndshandläggarna utför systematisk uppföljning av varje persons behov av insatser utifrån de personer som är beviljade insatser.

Den uppföljningen görs minst en gång per år men vanligt vis oftare när behov uppstår som gör en förändring av insatser.

Om det vid uppföljningen framkommer att den enskilde inte har fått de insatser som är beviljade eller att det är fel på hur insatserna utförs av hemtjänstpersonal, tas en kontakt med utföraren som en avvikelse som utföraren får återkoppla för att åtgärda det som inte fungerar.

Årligen görs brukarundersökningar som arbetsgruppen tar del av för att jobba med förbättringar.

Din avgift för hemtjänst baseras på ditt avgiftsutrymme. Du betalar via faktura en gång i månaden.
Information om kostnader för hemtjänst

Ta reda på om du kan få bostadstillägg, gör en ansökan eller anmäl ändringar.
Bostadstillägg

 

Ansökningar

Förväntad tid

Förväntat tid för en utredning för personer som är på lasarettet och som ska hem med hemtjänst eller till korttidsboende samt personer som är inskrivna i palliativa teamet där insatser behövs för den sista tiden i livet.

Hanteras omgående när ansökan inkommer

Ansökan om hemtjänst och trygghetslarm.

2 veckor

Ansökningar om ledsagare och kontaktperson.

2 månader

Hantering av ärenden som inkommer som en förenklad handäggning.

2 veckor

Här kan du som medborgare och brukare lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter. Dina synpunkter skickas till ansvarig chef som kontaktar dig om du vill.

Hjälp oss att bli bättre

Synpunkter och klagomål (Tyck till)

Biståndshandläggare

För frågor om bland annat ansökning eller förändring av biståndsbeslut kontaktar du biståndshandläggarna via kommunens kundtjänst 0247-800 00 eller via e-post myndighetsutovning.voo@leksand.se

Hemtjänsten

Verksamhetsområden: Norra, Västra (södra 1) och Södra

Norra
Enhetschef, telefon: 0247-80680
Teamledare, telefon: 0247-80619

Västra
Enhetschef, telefon: 0247-80542
Teamledare, telefon: 0247-80543

Södra
Enhetschef, telefon: 0247-80432
Teamledare, telefon: 0247-80544

Adress: Tibble Lyckavägen 2

Larm och service

Frågor om bland annat trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås och välfärdsteknik.

Bil- och digitaliseringstekniker: 0247-80116

Nattpatrull

Frågor som rör din hemtjänst nattetid alla dagar mellan klockan 22.00–07.00

Enhetschef, telefon: 0247-80432

Serviceteamet

Enhetschef telefon: 0247-80542

Kundval i hemtjänsten

Leksands kommun har valfrihet inom hemtjänsten vilket innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv kan välja vilket företag som ska utföra insatserna.

Leksand har tillsammans med Rättviks kommun valt att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten. Bakgrunden är lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kommunerna har beslutat att gemensamt införa kundval, dels beroende på kommunernas geografiska närhet och dels beroende på kommunernas liknande befolkningsstruktur.

Med möjligheten till kundval vill kommunen uppmuntra att fler aktörer ska erbjuda sina tjänster för personer som får bistånd från hemtjänsten. Det ger samtidigt dig som får hemtjänst större möjlighet att själv bestämma vem som ska utföra de hemtjänstinsatser som du beviljats.

Idag har vi två utförare av hemtjänst:

  • Leksands kommun hemtjänst
  • Allegio omsorg

Sidan uppdaterad: