Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Varning för sprängört

Den giftiga växten sprängört

Sprängört är en giftig växt som framför allt växer i närheten av eller direkt i vatten.

Den giftiga växten sprängört har upptäckts växa vid badbryggan i Stortjärn och vid tvättbryggan i Västannorstjärn.

Sprängört är en giftig växt som framför allt växer i närheten av eller direkt i vatten. Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vattnet eller att få kallsupar utan fara uppstår när växten äts.

Var försiktig

Var försiktig om du badar vid badbryggan i Stortjärn eller vid tvättbryggan i Västannorstjärn. Låt växten stå kvar - om man bryter av växten i vattnet kan gift komma ut i vattnet. Att smaka på växten innebär risk för allvarlig förgiftning även i små mängder.

Om någon smakat på växten bör man omedelbart kontakta Giftinformationscentralen (ring 112) och söka sjukvård.

En skylt vid en brygga som varnar för att sprängört finns där

Skylt som varnar för att sprängört finns vid badbryggan i Stortjärn.

En skylt vid en brygga som varnar för att sprängört finns där

Skylt som varnar för att sprängört finns vid tvättbryggan i Västannorstjärn.