Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Tack för alla synpunkter på vår översiktsplan

Vy mot Leksand från Limsjön, kor som betar i förgrunden och hus i bakgrunden

Leksands kommuns översiktsplan har varit ute på samråd mellan den 26 mars till och med igår den 26 juni med syftet att ge möjlighet till medborgare att lämna synpunkter på förslaget. Nu är samrådstiden över och vi har fått in 100 synpunkter.

Översiktsplanen tar sikte på år 2050 och visar hur den fysiska miljön i kommunen är tänkt att användas och utvecklas nu och på lång sikt.

­– Tack till alla er som ville tycka till om förslaget. När vi nu summerar ser vi att vi har fått in 100 skriftliga synpunkter från medborgare, myndigheter, organisationer, grannkommuner och skolor med flera, säger Jenny Sarén, verksamhetsutvecklare samhällsutveckling.

Under samrådstiden har tre chattillfällen genomförts där tjänstepersoner och politiker deltagit för att svara på frågor kring översiktsplanen. Via dialogmöten har tjänstepersoner tillsammans med politiker även mött cirka 100 personer.

­– Grupperna vi träffat har varit klass 6 på Insjöns skola och Excel, Leksands gymnasium, kommunbygderådet, pensionärsrådet, handikapprådet, brottsförebyggande rådet, barnföräldrar samt Företagarna Leksand, berättar Jenny Sarén.

Nästa steg i arbetet

Nästa steg är att gå igenom alla inkomna synpunkter och se vilka eventuella förändringar som ska göras i förslaget till översiktsplanen.

­– Vi kommer bemöta alla synpunkter i en samrådsredogörelse där vi antingen beskriver vilken ändring som en synpunkt gett upphov till eller en motivering varför synpunkten inte föranleder till någon förändring av förslaget, säger Anna Ograhn, stadsarkitekt och chef strategisk planering.

Under hösten fortsätter jobbet med samrådsredogörelsen och revideringen av översiktsplanen för att sedan ta ett beslut om granskning som är nästa steg i processen. Under granskningen finns det återigen möjlighet för medborgare att lämna synpunkter på det reviderade förslaget till översiktsplan.

­– Vi siktar på att granskningen kommer att ske i slutet av 2024 eller början 2025. Efter granskningen kommer det sedan att vara samma process igen där vi går igenom och bemöter alla inkomna synpunkter. Sedan är tanken att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige i slutet av 2025, avslutar Anna Ograhn.