Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sociala sektorn mot en bättre framtid

Isabella Piva Hultström

Socialchef Isabella Piva Hultström

Leksands kommuns sociala sektor har påbörjat en kultur- och förbättringsresa med syfte att möta nutidens- och framtidens utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, demografisk utveckling, nära vård och en alltmer komplex socialtjänst.

För att kunna fortsätta bedriva verksamheter av god kvalité trots stora utmaningar kommer samverkan över gränserna, digitalisering och kompetensutveckling vara fokusområden inom och utanför sektorn. Sektorn står just nu även med ett historiskt stort ekonomiskt underskott som behöver åtgärdas.

– I resan mot en bättre framtid kommer en del tuffa förändringar att behöva ske. Alla förändringar som görs ska ske med fokus bibehållen eller ökad kvalité och för att återfå en sektor i balans, säger socialchef Isabella Piva Hultström.

Nytt schema för medarbetare på våra särskilda boenden

Under facklig samverkan tisdagen den 5 december 2023 togs beslut om en förändrad personaltäthet inom alla särskilda boenden. Detta kommer innebära en översyn av samtliga scheman och bereda plats för ett nytt schema. Det nya schemat kommer att skapa förutsättningar för heltid som norm och vara en central del i ett hållbart arbetsliv.

I det nya schemat kommer grundbemanningen per pass att bli lägre, men resurserna omfördelas i stället till andra kvalitetshöjande roller samt flera resursturer. Till exempel skapar det nya schemat förutsättningar för att ha teamledare och aktivitets- och måltidsansvariga. Formerna för dessa roller kommer att tas fram tillsammans med representanter från medarbetargrupperna.

– Det nya schemat medför inga uppsägningar. Alla medarbetare är viktiga i resan framåt. Vi gör det här för att vi ska bli mer effektiva, må bättre på jobbet och skapa bättre förutsättningar för medarbetare och chefer, säger socialchef Isabella Piva Hultström.