Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ordföranden sammanfattar: Ja till utökad borgen åt Leksands IF

Leksands kommun utökar sitt borgensåtagande till Leksands IF. Åtagandet hjälper klubben att göra flera energieffektiviseringar i ishallarna. I filmen berättar Mats Stenmark (M) mer om beslutet och andra ärenden som diskuterades på kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M) sammanfattar det senaste sammanträdet som hölls på kvällen den 13 februari.

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Totalt behandlades 19 ärenden. Som vanligt kan du se hela sammanträdet i efterhand via vår webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna här under kan du välja de ärenden som intresserar dig mest.

Se sammanträdet i efterhand

1) Fastställande av dagordning
Starttid: 15.15

2) Utökad samverkan e-arkiv Dalarna
Starttid: 16.52

3) Utbetalning av kommunalt partistöd 2023
Starttid: 18.30

4) Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023
Starttid: 20.24

5) Planeringsstrategi för översiktsplan
Starttid: 21.44

6) Yttrande gällande granskning av god ekonomisk hushållning
Starttid: 23.53

7) Ansökan om utökad borgen för investeringar i energieffektiviserings- och säkerhetsåtgärder – Leksands IF
Starttid: 29.11

8) Inspektion av överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Starttid: 1.04.34

9) Val av revisorer till stiftelser, kommunalförbund och bolag
Starttid: 1.05.34

10) Val av ledamöter och ersättare till nämnder, utskott, styrelser, kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag
Starttid: 1.08.13

11) Avsägelse och fyllnadsval
Starttid: 1.10.11

12) Motion om landström på Vaverön
Starttid: 1.11.11

13) Motion om stöd till anhöriga vid inträffat suicid
Starttid: 1.11.38

14) Reviderad inkallelseordning 2023-02-14 – 2026-12-31
Starttid: 1.11.53

15) Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – LSS
Starttid: 1.12.50

16) Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - särskilt boende
Starttid: 1.12.50

17) Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Starttid: 1.12.50

18) Information om bokslutet för 2022
Starttid: 1.16.16

19) Anmälan av motion om revidering av detaljplan för Limsjöänget
Starttid: 1.34.15