Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Oacceptabel situation med skolskjutsen i Leksand

En av dalatrafiks bussar

Sedan skolstarten i januari har kommunen rapporterat över 80 incidenter till Dalatrafik. Det är bussar som blir inställda med kort varsel och barn som blir avsläppta på fel platser vilket påverkar många barn och vårdnadshavare.

Kommunen är skyldig att ordna fri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. Leksands kommun har ett avtal med Dalatrafik som i sin tur har upphandlat Transdev som sköter all skolskjuts i Leksand.

– Under en längre tid har vi i Leksands kommun haft stora problem med skolskjutstrafiken. Från kommunens sida beklagar vi det. Vi har avtal med Dalatrafik och de ansvarar för skolskjuts, vi för en kontinuerlig dialog med Dalatrafik där vi rapporterar alla incidenter som kommer till vår kännedom. Det är en oacceptabel situation som nu behöver lösas snarast, säger Carin Fredlin utbildningschef.

Enligt Dalatrafik beror den nuvarande situationen på att Dalatrafiks entreprenör Transdev haft problem, med inställda turer och ovana förare i Leksandsområdet. I huvudsak gäller det turer i högtrafik på morgnar och på eftermiddagar. Problemen har drabbat både skolelever och andra resenärer. Vid några tillfällen har det inte alls funnits personal att sätta in och turer tvingats ställa in.

– Detta är någonting vi ser mycket allvarligt på. Trygga skolresor är något som har hög prioritet. Entreprenören har tagit fram en åtgärdsplan som vi kontinuerligt följer upp. I dialog med Transdev och Leksands kommun ska vi hitta en lösning så snabbt det bara går. Föräldrar med funderingar och synpunkter kan höra av sig till vår kundservice”, säger Michael Lundström trafikchef på Dalatrafik.

Kontakta Dalatrafiks kundservice. Länk till annan webbplats.