Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu ska det vinnande studentförslaget till Tunsta utses

Flygbild över del av Insjön. Tunstaområdet 2012.

Flygbild över del av Insjön. Tunstaområdet 2012.

På måndag är det dags för studenter vid Högskolan Dalarna att presentera sina förslag för Leksands nästa stora bostadsområde i Tunsta. Du som allmänhet är varmt välkommen att vara med och utse folkets pris.

Under våren har 50 studenter från bygg- och samhällsplanerarprogrammet, byggingenjörsprogrammet och programmet byggteknik-produktion och förvaltning vid Högskolan Dalarna, fått i uppgift att utforma ett förslag på ett helt bostadsområde med 100-200 bostäder i Insjöbyn Tunsta. Deras uppgift är intressant för Leksands kommun som planerar att exploatera området för bostäder.

– Det ska blir superspännande att få ta del av studenternas förslag och ideér. Möjligheterna för området är många och att få se dem med studenternas ögon ser jag fram emot, säger stadsarkitekt Anna Ograhn.

Under våren har studenterna bland annat gjort en illustrationsplan, en 3D-vy över området och gestaltat ett av husen som de tycker ska byggas i Tunsta. Genom hela arbetet har de tagit hänsyn till befintlig bebyggelse och bykaraktär, naturen i området och naturligtvis all lagstiftning som styr exploateringar av den här typen.

– Studenterna har arbetat flitigt. Det är genomtänkta, detaljrika och nyanserade förslag som kommer att presenteras. Juryn kommer inte att få en lätt uppgift, säger Therese Olsson Universitetsadjunkt byggteknik Högskolan Dalarna.

Måndag den 15 maj utses det vinnande förslaget

Under förmiddagen klockan 09.00-11.30 bjuds allmänhet och media in till en utställning där studenterna visar upp planscher med sina arbeten. Det är 12 studentgrupper som deltar. Allmänheten kan delta i att utse folkets pris som sedan delas ut på eftermiddagen.

På förmiddagen kommer en jury med representanter från Leksands kommun och Leksandbostäder AB gå runt och titta på alla arbeten och bestämma sig för tre bidrag som ska få redovisa sina arbeten efter lunch.

Plats: Hjultorget 6.

Tid: 09.00-11.30

Under eftermiddagen stängs lokalen och media och allmänhet får inte längre närvara. Klockan 12.30-15.00 är det presentation av de tre projekt som juryn valt ut. Efter presentationen utser juryn vinnaren av juryns pris.

Vinnaren av folkets pris presenteras och får även presentera sitt projekt.

Det vinnande förslaget blir bra inspel in i kommande detaljplaneprocess

Under året kommer uppstarten av detaljplaneprocessen att påbörjas där kommunen behöver titta på vilka utredningar som behöver göras för området. Exempelvis fornlämningar och annat som studenterna inte behövt tagit hänsyn till i deras arbete.

– Det är viktigt att belysa att studenterna inte har behövt ta hänsyn till alla aspekter i ett planarbete. Från Leksands kommuns håll tar vi med oss studenternas arbete och ser vad som kan vara intressant och möjligt att ta med i vårt fortsatta arbete med området, säger stadsarkitekt Anna Ograhn.

Juryns deltagare

I juryn sitter fyra personer. Tre representanter från Leksand kommun och en representant från Leksandsbostäder AB.

  • Anna Ograhn stadsarkitekt/chef strategisk planering Leksands kommun.
  • Johanna Ingre exploateringschef Leksands kommun.
  • Ebba Hammarlund planarkitekt Leksands kommun.
  • Alf Lilletofte, projektchef Leksandsbostäder AB.