Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu händer det saker vid Limhagen

En kartbild från ovan över området vid Limhagen.

En kartbild från ovan över området vid Limhagen.

Arbetet har redan startat med fastighetsbildande av fyra nya tomter för industrimark, en ny bilväg med väntfil med plats för tio bilar samt en förlängd gång- och cykelväg. Planen är att tomterna ska vara tillgängliga under 2023.

Har du vägarna förbi Limhagen i dagarna ser du att energikoncernen Adven lägger ner fjärrvärmeledningar vid gång- och cykelvägen mitt emot Leksands Padelcenter.

Förfrågningsunderlaget, ett underlag för området bestående av ritningar och granskningar, finns nu framtaget och nu är nästa steg att upphandla en entreprenör som ska bygga de nya vägarna vid Limhagen.

Ny väg och förlängd gång- och cykelväg

Det ska byggas en ny väg runt området Limhagen, en väg som kommer att gå runt fyra nya tomter och gå från vändplanen vid Adven (tidigare Värmevärden) till vändplanen vid Abris. Vägen är en fortsättning av nuvarande Olsvedsvägen.

I samband med vägbygget kommer även en väntfil att byggas bredvid infarten till återvinningscentralen (ÅVC). En väntfil är precis som det låter, en asfalterad fil där några bilar med släp kan ställa sig och vänta innan ÅVC öppnar sina dörrar och du kan köra hela vägen in. Tack vare denna fil kommer de väntande bilarna inte att stoppa upp trafiken och bilar som inte ska in till ÅVC kommer att kunna passera. Väntfilen kommer att ha plats för tio bilar med släp.

Förra året byggdes en ny gång- och cykelväg från förskolan Myran genom den gamla travbanan ner till gång- och cykelvägen ovanför ÅVC. Nu planerar Leksands kommun för att bygga den vidare. Den förlängda delen kommer att gå från där nuvarande cykelväg vid ÅVC till Christinas väg. Denna förlängning gör att du snart kommer att kunna cykla hela vägen från förskolan Myran genom Limhagen och vidare till Leksands resecentrum.

– Vi planerar för att arbetet med att bygga vägarna ska kunna påbörjas under hösten 2023, säger Johanna Ingre, exploateringschef.

Nya tomter för företag som vill etablera

En kartbild över Limhagen som visar antalet kvadratmeter på de olika tomterna.

En kartbild över Limhagen som visar antalet kvadratmeter på de olika tomterna.

– Limhagen kommer att bli ett område med goda möjligheter för företag att etablera sig på. Det är hela fyra tomter som kommer att läggas ut till försäljning när fastighetsbildningen av tomterna är klar. Om det redan nu finns intressenter är de varmt välkomna att höra av sig till Leksands kommuns näringslivschef Tobias Mårtensson, fortsätter Johanna Ingre, exploateringschef.

Tomterna planeras för att läggas ut för försäljning hösten 2023.

De olika tomterna som kommer att läggas ut för försäljning är:

  • TOMT A - industritomt 28:29 på cirka 10 450 m²
  • TOMT B - industritomt 28:30 på cirka 7 450 m²
  • TOMT C - imdustritomt 28:31 på cirka 3 750 m²
  • TOMT D - industritomt 28:32 på cirka 2 550 m²

Tomten Noret 28:11 finns Leksandsbostäder AB, tillsammans med kommunen på idag och Leksandsbostäder AB planerar även att utöka sin verksamhet med att köpa TOMT E.