Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu börjar etableringen vid Limsjöänget

Illustrerad gräns för planområdet

Bilden visar planområdet för Limsjöänget. Den vita fläcken högst upp inom markerat område visar vart ICAs etablering kommer att ske.

Detaljplanen för Limsjöänget har nu vunnit laga kraft och projekteringen för Limsjöängets kommande etableringar pågår för fullt. Snart börjar vi gräva ledningar och bygga vägar. Det som är klart är att ICA kommer att etablera sig på området.

Syftet med detaljplanen för Limsjöänget är bland annat att möjliggöra handel med utrymmeskrävande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra del.

Detaljplanen för Limsjöänget omfattar ett område öster om järnvägen och norr samt söder om Leksandsvägen. Planområdet omfattar cirka 6 hektar.

Vad händer just nu?

Just nu pågår projekteringen för fullt för Limsjöänget och förväntas pågå ett tag till innan spaden sätts i marken.

– Det känns fantastiskt att vi nu kan börja göra verkstad av detaljplanen i Limsjöänget. Vi i projektgruppen ska under veckan sätta oss och ta ställning till hur vi går vidare nu när detaljplanen har vunnit laga kraft, säger Johanna Ingre, exploateringschef.

Det finns möjlighet för ytterligare en etablering i Limsjöänget. En tomt om cirka 800-1000 kvm kommer att finnas tillgänglig när ledningar är nedlagda och trafikåtgärder är genomförda.

Det var den 27 juni 2022 som kommunfullmäktige antog båda detaljplanerna, men det har varit en överklagandeprocess som har gjort att arbetet har dragit ut på tiden. Överklagandet gällde samtliga beslut fattade på kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2022 samt de beslut som kommunfullmäktige fattade på förslag från kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 27 juni 2022.

Kommunen behövde vänta i ytterligare tre veckor efter förvaltningsrättens dom att avslå överklagandet, eftersom denna dom kunde bli överklagad i sin tur. Nu blev inte domen överklagad, vilket gör att alla ärenden nu vunnit laga kraft, förutom de ärenden som har blivit överklagade separat.

Relaterad information