Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Nu börjar Dalafrakt bygga vägar vid Limhagen

Grävmaskin vid Limhagen

Entreprenör är nu upphandlad för att bygga vägar vid Limhagen. Under vecka 4 börjar Dalafrakt att bygga en förlängning av Olsvedsvägen, en väntfil och en förlängd gång- och cykelväg.

Dalafrakt kommer börja med att bygga den nya vägen runt området Limhagen, en väg som kommer att gå runt fyra nya tomter och gå från vändplanen vid Adven (tidigare Värmevärden) till vändplanen vid Abris. Vägen är en fortsättning av nuvarande Olsvedsvägen.

I samband med vägbygget kommer även en väntfil att byggas bredvid infarten till återvinningscentralen (ÅVC). En väntfil är precis som det låter, en asfalterad fil där några bilar med släp kan ställa sig och vänta innan ÅVC öppnar sina dörrar och du kan köra hela vägen in. Tack vare denna fil kommer de väntande bilarna inte att stoppa upp trafiken och bilar som inte ska in till ÅVC kommer att kunna passera. Väntfilen kommer att ha plats för tio bilar med släp.

Förlängd gång- och cykelväg

Under 2022 byggdes en ny gång- och cykelväg från förskolan Myran genom den gamla travbanan ner till gång- och cykelvägen ovanför ÅVC. Nu bygger vi vidare på den.

Den förlängda delen kommer att gå från där nuvarande cykelväg vid ÅVC till Christinas väg. Denna förlängning gör att du snart kommer att kunna cykla hela vägen från förskolan Myran genom Limhagen och vidare till Leksands resecentrum.

Nya tomter för företag som vill etablera sig

En kartbild över Limhagen där du ser antalet kvadratmeter på de olika tomterna.

En kartbild över Limhagen där du ser antalet kvadratmeter på de olika tomterna.

De fyra nya tomterna planeras för att läggas ut för försäljning under våren 2024. Om det redan nu finns intressenter är de varmt välkomna att höra av sig till Leksands kommuns näringslivschef Tobias Mårtensson.

De olika tomterna som kommer att läggas ut för försäljning är:

  • TOMT A - industritomt 28:29 på cirka 10 450 m²
  • TOMT B - industritomt 28:30 på cirka 7 450 m²
  • TOMT C - imdustritomt 28:31 på cirka 3 750 m²
  • TOMT D - industritomt 28:32 på cirka 2 550 m²

Tomten Noret 28:11 finns Leksandsbostäder AB, tillsammans med kommunen på idag och Leksandsbostäder AB planerar även att utöka sin verksamhet med att köpa TOMT E.