Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lex Maria anmälan inlämnad till IVO

Person framför en bärbar dator

Leksands kommun lämnar in en lex Maria anmälan om en enskild händelse på Edshultsgården, ett av våra särskilda boenden. Den enskilda händelsen rör en felaktig dosering av ett läkemedel vid fel tidpunkt. Två medarbetare är avstängda under pågående utredning.

En händelse som hade kunnat medföra eller har medfört en allvarlig händelse inom hälso- och sjukvården ska anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan som görs kallas för lex Maria och Leksands kommun skickade in sin anmälan onsdagen den 29 november 2023.

– Leksands kommun vill fortsatt vara ledande inom omsorgen. Direkt när vi blev informerade om denna händelse vidtog vi åtgärder i form av översyn av rutiner och arbetssätt för alla våra särskilda boenden. Därefter påbörjade vi en lex Maria utredning för den här enskilda händelsen, säger socialchef Isabella Piva Hultström

Parallellt med lex Maria anmälan pågår även en lex Sarah anmälan för att se över hela boendets arbetssätt för att säkerställa att övrig verksamhet fungerar som den ska.

Edshultsgården är en verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten (SoL) och då finns det en skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden eller risker för det. Anmälan som görs kallas för lex Sarah.

– Vi tittar nu på arbetsrättsliga åtgärder med störst hänsyn till anhöriga och brukare. Vi vill säkerställa att alla våra brukare har en trygg och säker vård, säger Isabella.