Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Leksands kommun begär prövningstillstånd

Leksands kommun begär prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i syfte att säkerställa fortsatt möjlighet till kommunal skötsel av enskilda vägar.

Leksands kommun har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen gällande den dom i Kammarrätten som upphävt kommunfullmäktiges beslut från 2020 om regelverk för hur kommunens stöd till och skötsel av enskilda vägar ska gå till. Utgångspunkten i regelverket är att kommunen ska kunna fortsätta med ett motsvarande åtagande som kommunen redan har idag, genom att avtala om skötsel med vägs ägare.

– Vi bedömer att domen kan riskera vår möjlighet att fortsatt bidra med kommunal skötsel av enskilda vägar. Det vore olyckligt och därför är det principiellt viktigt att få domen prövad, säger kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson.

Bakgrund

I februari 2020 fattade kommunfullmäktige i Leksand beslut om ett regelverk för kommunalt stöd i form av ett ekonomiskt bidrag eller kommunal skötsel av enskilda vägar. Regelverket innebar en skillnad gällande möjlighet och omfattning till detta kommunala stöd för vägar till fritidshus respektive fastboende. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som avslog överklagan. Förvaltningsrättens beslut överklagades därefter till Kammarrätten, som i november 2023 upphävde kommunfullmäktiges beslut från 2020 med hänvisning till att kommunen inte visat att det finns sakliga skäl för att inte behandla alla kommunmedlemmar* lika.

* Som kommunmedlem räknas den som antingen är folkbokförd i, äger fast egendom inom eller som annars betalar kommunalskatt i kommunen. Eftersom såväl privatpersoner som bor i andra kommuner likväl som bolag, föreningar, andra kommuner och andra juridiska personer kan äga fastigheter kan även dessa klassas som kommunmedlemmar. Det oavsett vart i kommunen fastigheten ligger och oberoende av om det är industrimark, jordbruksmark, skogsmark eller en fastighet som är bebyggd med helårsbostäder, flerbostadshus, fritidshus, fäbodstugor, lador osv.