Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Leksands kommun är topp två i Sverige på myndighetsutövning

Jonas Slars, myndighetschef.

Jonas Slars, myndighetschef

I Leksands kommun är företagsklimatet fortsatt mycket bra och servicen mot företag och privatpersoner rankas högt. Det visar den senaste Insiktsmätningen där Leksands kommun tar en stark andraplats bland Sveriges kommuner.

Varje år är Leksands kommun med i en Insiktsundersökning från SKR där myndighetsavdelningens arbete följs upp. Ett antal frågor ställs till de personer och företag som är i kontakt med myndigheten om hur de upplever kommunens myndighetsutövning. Baserat på detta sker en Nöjd-Kund-Index-rankning där upplevelsen om bemötande, information, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet mäts. Nu står det klart att Leksands kommun rankas tvåa i Sverige med totalt 88 poäng av 100.


– Vi har tidigare år presenterat bra resultat i denna mätning och det är såklart extra kul när vi höjer vår rankning ytterligare från föregående år när vi rankades fyra, säger Jonas Slars, myndighetschef på Leksands kommun.

Flera framgångsfaktorer

Ärenden som kommer in ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

– Vi fortsätter att arbeta aktivt med vår tillgänglighet via telefon och besök samt den dagliga dialogen och bemötande med våra medborgare och företagare. Vi strävar alltid efter att vara mer förklarande när lagstiftningen kan vara fyrkantig och byråkratisk, säger Jonas Slars.

Undersökningen ska både ge svar på vad företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning tycker om kommunens service men också om vad kommunen bör prioritera för att öka företagens nöjdhet.

I undersökningen Insikt mäts Leksands kommuns myndighetsutövning inom sju olika myndighetsområden. De sju områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.


– Bäst resultat visar livsmedelstillsyn men även andra områden höjer sig från föregående års mätning. Alla på myndighetsavdelningen inom respektive område bidrar till det goda resultatet, påtalar Jonas Slars.

Nöjd-Kund-Index (NKI) är en analysmodell som undersökningen "Insikt" använder för att mäta kundnöjdhet både inom privat och offentlig sektor. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) som genomför en öppen jämförelse inom området Företagsklimat.