Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunstyrelsen: Kan biblioteket och ÅVC erbjuda ”meröppet”?

En bibliotekshylla i förgrunden och en kille som läser en bok i bakgrunden

Möjligheten att utöka öppettiderna på biblioteket och återvinningscentralen i Limhagen var frågor som diskuterades på kommunstyrelsens, KS, sammanträde. KS tog också beslut om att modernisera kommunens 5900 gatlampor i ett koncept som kallas "Färdigt ljus".

Här har vi sammanfattat några av de 17 ärendena på kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2023:

Kommunstyrelsen föreslår utökat borgensåtagande till Leksands IF

Läs separat artikel: Kommunstyrelsen föreslår utökat borgensåtagande till Leksands IF

Undersöker möjligheten till ”meröppet” på biblioteket och återvinningscentralen

Flera av kommunens verksamheter får i uppdrag att se över sin tillgänglighet och sina öppettider. Inte minst gäller det socialtjänsten som måste kunna ta emot exempelvis orosanmälningar på vardagar klockan 8-16, innan socialjouren tar över på kvällar och helger. I dagsläget finns det en risk att inte komma fram, exempelvis under lunchen och klockan 15-16 på fredagar, vilket måste åtgärdas.

Såväl Leksandshallen som biblioteket har generösa öppettider. Biblioteket undersöker ändå möjligheten att erbjuda ”meröppet”, vilket innebär att biblioteket är öppet utan bemanning. ”Meröppet” är också något som kommunstyrelsen, KS, skulle vilja se på återvinningscentralen i Limhagen. KS uppmanar därför Dala vatten och avfall AB att undersöka den möjligheten närmare.

Övriga verksamheter som har ingått i en utredning om kommunens tillgänglighet och öppettider, bland annat kommunens kundtjänst, får i uppdrag att undersöka hur de digitala möjligheterna för allmänheten att kommunicera och utföra ärenden kan utökas.

Nytt avtal ska ge modernare gatubelysning och lägre elförbrukning

Fram till 2030 ska kommunens gatubelysning moderniseras. De cirka 5900 gatlamporna ska bli säkrare och skötseln effektivare. Därför behöver kommunen teckna ett nytt avtal om drift och underhåll av belysningsanläggningen.

Kommunstyrelsen tar höjd för en driftsbudget på cirka 4,6 miljoner kronor per år. Fram till 2030 krävs också investeringar på cirka 4,4 miljoner kronor per år. I första hand måste kommunen köpa 155 nya belysningsskåp och 400 lyktstolpar för att leva upp till skärpta lagkrav. Utöver det är målet att fortsätta byta resterande 3450 lampor till LED-belysning, vilket minskar energiförbrukningen markant.

Klart med exploateringsavtal för ledningsnäten i Lummerhöjden

Leksand vatten AB, Dala vatten och avfall AB, Värmevärden Siljan AB och Dala energi AB är de bolag som kommer att bygga ut ledningsnäten i det nya bostadsområdet Lummerhöjden norr om Leksands centrum. Kommunstyrelsens beslut att teckna avtal med bolagen är ett led i att få ett välplanerat och hållbart arbete med exploateringen. Totalt planeras 300 bostäder i Lummerhöjden, varav cirka 160 byggs i den första etappen.

Friskvårdsbidrag även till personal med korta anställningar

All personal, även med kortare anställningar hos kommunen, har rätt till friskvårdsbidrag, oavsett anställningsform och tjänstgöringsgrad. En person som är anställd upp till och med fyra månader har rätt till 500 kronor, en person som är anställd 5-8 månader får 1000 kronor och alla som jobbar minst nio månader får 1500 kronor.

Friskvårdsbidraget på 1500 kronor per år infördes under hösten och får användas till friskvårdsaktiviteter enligt Skatteverkets riktlinje.