Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I april fäller vi träd vid Lummerhöjden

Skog som ska avverkas

En av gång- och cykellederna som leder in till Lummerhöjden. Till höger i bild syns en människa som kör röjsåg och tar ner sly för att förbereda för avverkningen.

Ett betydelsefullt steg i riktning mot cirka 300 bostäder och verklighet av bostadsområdet Lummerhöjden tas om några veckor. Under april månad kommer 15 hektar skog att avverkas. Parallellt med avverkningen pågår projektering av vägar och annan infrastruktur.

Vilka träd som avverkas är helt beroende av hur detaljplanen för området är utformad. Träd avverkas för att ge plats för bostäder inom detaljplanen. Ta del av den pågående detaljplanen.

Vi kommer att avverka skog för att möjliggöra det nya bostadsområdet. Områden med skog kommer att sparas för att skapa en naturnära omgivning kring bostäderna. Enskilda träd kommer sparas på tomtmark. I framtiden kommer skötsel av vissa skogsområden kring Lummerhöjden ske för att gynna sociala och biologiska värden. Områden med naturvärden i bostadsområdets närhet kommer att sparas och stå orörda. säger Erik Nordkvist, skogs- och naturvårdsförvaltare Leksands kommun.

Området avstängt hela april

Tiden för avverkningen är beräknad att ta en månad och ske under hela april. Det kan komma att pågå avverkning även efter april månad beroende på hur arbetet går. När avverkningen pågår kommer hela området att stängas av. Det är inte säkert att passera en skog under en större avverkning. Avstängningen kommer även möjliggöra för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt. Det kommer att sättas upp skyltar runt områdets olika ingångar. Vänligen respektera detta under avverkningstiden.

Kartbild över området som ska avverkas.

Den streckade linjen visar stigar som stängs av under tiden för avverkning. Det markerade området visar vart man kommer att avverka för bostadsområdet Lummerhöjden.

Stigarna inom avverkningsområdet kommer försvinna efter avverkningen. Nya dragningar av dessa stigar kommer att dras efter att avverkningen är utförd. Under tiden hänvisar vi till andra gång- och cykelvägar i närheten, exempelvis Lugnet.

Lummerhöjden

Avverkningen är ett steg i riktning mot att bostadsområdet Lummerhöjden ska bli verklighet. Detaljplaneförslaget för Lummerhöjden rymmer cirka 300 bostäder för en etappvis utbyggnad. Dessa 300 bostäder är villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter av varierande storlek. Redan idag finns förskola på plats och inom 2,5 km hittar du allt för en enkel vardag med skolor, idrottsanläggningar, pendlingsmöjligheter och närhet till Noret. Invid området ligger sjön Siljan med badplatsen Orsandbaden, stugbyn och campingen Leksand Strand samt äventyrsparken Sommarland.

Bostäderna kan först byggas när infrastrukturen med gator, vägar, vatten, avlopp med mera är byggt. Parallellt med avverkningen pågår projektering av vägar och annan infrastruktur för planerad byggnation av dessa under 2024. Byggnation av bostäder ser ut att kunna påbörjas först 2025.

Läs mer om Lummerhöjden.

Kontakt för frågor

Erik Nordkvist, skogs- och naturvårdsförvaltare Leksands kommun.