Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

HSB vinnare i Markanvisningstävling Edshult 1:126

En skiss som visar HSB:s vinnande bidrag.

En skiss som visar HSB:s vinnande bidrag.

HSB:s vinnande bidrag består av en träbyggd BRF med solceller och energieffektivt byggande för 17 boenden. Den 30 mars träffar kommunen HSB för att påbörja processen med att ta fram ett markanvisningsavtal.

Markanvisningstävlingen startade den 3 oktober 2022 och i fredags meddelades vinnaren. Av fyra inkomna bidrag står HSB som vinnare med följande motivering:

"HSB har ett gediget genomarbetat förslag där den presenterade gestaltningen smälter väl in i omgivningen och Leksands fina kulturmiljö.

Utformningen, med inspiration från bland annat Ornässtugan, kommer tillsammans med de miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiven, att bidra till ett energieffektivt och trivsamt bostadskvarter där mänskliga möten står i fokus."

HSB:s vinnande bidrag

HSB:s bidrag består av en skiss innehållande 17 boenden med preliminär inflyttning vintern 2025. Av dessa 17 boenden är det 12 lägenheter och fem radhus. På området är det även planerat för en gemensam grillplats och ett växthus samt förrådsutrymmen och flertalet parkeringar. Skissen kan komma att ändras i dialog med Leksands kommun.

En skiss som visar HSB:s vinnande bidrag.

En skiss som visar HSB:s vinnande bidrag.

– De fyra bidragen som inkom var alla väl genomarbetade med hög kvalitet på projektförslagen. Varje bidrag har sina styrkor och alla fyra skulle passa bra in på platsen. Men det är en kvalificerande tävling vilket gör att de jämförs med varandra för att utifrån det finna det på totalen bästa förslaget, säger Johanna Ingre, exploateringschef Leksands kommun.

Bedömningen har gjorts utifrån fem olika bedömningskriterier och det var totalt möjligt att få 50 poäng av varje jurymedlem vilket motsvarar att bidragen som mest kunde få 250 poäng. HSB:s vinnande bidrag fick 234 poäng. De andra tre bidragen fick i följande ordning 217, 175, respektive 147 poäng.

Om tävlingen och processen framåt

Tävlingen startade den 3 oktober 2022 och utlystes då på kommunens egen hemsida samt på markanvisning.se. Fyra intresseanmälningar inkom innan den 31 december 2022 som var sista dag. I januari och februari 2023 skedde en urvalsprocess där juryn sammanträdde vid två tillfällen och utsåg utifrån bedömningskriterierna tävlingens vinnare.

Nu är vinnaren utsedd och presenterad för politiken. Nästa steg blir ett gemensamt möte mellan Leksands kommun och HSB den 30 mars där man kommer att föra dialogen vidare och påbörja processen med att ta fram ett markanvisningsavtal. Enligt tidsplanen ska marköverlåtelseavtalet senast vara framtaget den 31 december 2023.

Leksands kommuns arbets- och jurygrupp har bestått av totalt fem tjänstepersoner från samhällsutvecklingssektorn.

Lite fakta om Edshult 1:126

Fastigheten Edshult 1:126 är belägen cirka 1 kilometer från Torget i Leksands centrum, mellan Åkerö i väster och Moskogen i söder.

Avståndet ger närhet till skolor, mataffär, offentlig service samt natursköna omgivningar längs Österdalälven och dess utlopp från Siljan.

Centralt i området ligger äldreboendet Edshultsgården och förskolan Rosen. Åkerö skola (F-6), ligger på andra sidan Insjövägen.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Leksands kommuns exploateringsavdelning.