Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Grävmaskiner på högvarv vid Limsjöänget

Grävmaskiner vid Limsjöänget

Nu gräver Dala Energi och Dala Vatten och Avfall ledningar för vatten, el och fiber. Arbetet görs för att förbereda för Icas etablering, framtida byggnation vid Lummerhöjden och nya vägar. Påverkan på trafiken kommer att vara liten.

Tidigare i november kunde vi berätta att Ica Supermarket har fått sitt bygglov beviljat och att de kan påbörja sin etablering i området. Läs mer i nyheten ”Beviljat bygglov för ICA:s etablering i Limsjöänget Länk till annan webbplats.”. Icas etablering är endast en del i allt som kommer att ske vid Limsjöänget. På området kommer även en ny väg, två nya utfartsfiler, en passage, en busshållplats och en förlängd gång- och cykelväg att byggas.

Det första steget är att gräva ledningar för vatten, el och fiber och det är vad som görs just nu. Just elledningen som dras genom Limsjöänget ska fortsätta att anläggas genom hela området, fortsätta norrut, vika av under järnvägen i närheten av Limhagen och dras ända upp till Lummerhöjden för att säkra elförsörjningen i det nya bostadsområde som inom kort ska bebyggas där.

Leksands kommun är ägare av etableringen vid Limsjöänget men projektet drivs i samarbete med Dala Energi och Dala Vatten och Avfall.

Under grävningsarbetet är planen att ha två körfält öppna

Pågående grävningsarbete kommer att ske i etapper och påverka framkomligheten som mest från mitten av vecka 48 då arbetet sker intill vägen. Målsättningen under hela arbetet är att ha två körfält öppna och god framkomlighet i båda riktningarna men det kommer att vara en aning trängre än vanligt. Respektera gärna arbetet och visa förståelse.

Tidsplan för Limsjöänget

Grävningsarbetet kommer att pågå fram till mitten av januari. I början av 2024 planerar sedan Ica att börja bygga på sin nya fastighet och det arbetet kommer att pågå under hela 2024.

Under våren 2024 kommer nya vägar att börja byggas på området. De nya vägarna byggs för att underlätta framkomligheten i och utanför Limsjöängets handelsområde.

De vägar som ska byggas är en helt ny väg mellan Åkessons och Icas nya fastighet, en busshållplats, en breddning av utfarten från Limsjöängsvägen och sedan en breddning från Leksandsvägen ut på riksväg 70. Utöver det kommer en förlängning av Leksandsvägens gång- och cykelväg att göras in till handelsområdet samt en passage över Leksandsvägen och in mot Limsjöänget, för att säkra oskyddade trafikanters framkomlighet på ett säkert sätt.

Relaterad information