Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Godkänt arbetsmiljöarbete

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids

Arbetsmiljöverket godkänner Leksands kommuns åtgärder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett stort arbete har genomförts i alla kommunens verksamheter.

Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn över Leksands kommuns systematiska arbetsmiljöarbete 2020. De konstaterade då att Leksands kommun behövde genomföra åtgärder inom sju områden för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Leksands kommun har tagit Arbetsmiljöverkets föreläggande på stort allvar och involverat alla kommunens olika verksamheter i processen. I grunden handlar det systematiska arbetsmiljöarbetet om att ingen ska behöva skadas på jobbet.

– Det känns mycket bra att vi nu fått ett kvitto på att vi har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har också en ny arbetsmiljöpolicy på plats med tydliga mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön som vi kommer att följa upp årligen, säger kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.

Vid en uppföljande tillsyn 2021 bedömde Arbetsmiljöverket att fem av sju områden var godkända. Nu är även de två som kvarstod godkända och ärendet hos Arbetsmiljöverket är avslutat.

Arbetsmiljöverkets föreläggande innefattade följande krav:

  • Upprätta rutiner som beskriver hur Leksands kommun regelbundet undersöker och bedömer de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan medföra risker i alla delar av kommunens verksamhet.
  • Genomföra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom alla delar av kommunens verksamhet.
  • Utifrån resultat av den årliga uppföljningen vidta åtgärder samt ta fram skriftlig handlingsplan för åtgärder som inte görs omedelbart.

Åtgärder som genomförts

Flera åtgärder har genomförts för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. Bland annat har ett antal rutiner, mallar och verktyg tagits fram med syfte att förenkla arbetsmiljöarbetet för respektive verksamhet. Det har även genomförts flera utbildningsinsatser för ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska lyckas med vår kompetensförsörjning. Jag vill rikta ett stort tack till chefer och medarbetare som tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter arbetat intensivt med de åtgärder vi behövt göra, och därmed lagt grunden för ett framgångsrikt fortsatt arbete med en av våra viktigaste frågor, avslutar kommundirektör Caroline Smitmanis Smids.