Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förvaltningsrätten och kammarrätten meddelar dom i överklaganden

En grusväg i en Leksandsby

Under onsdagen den 22 november meddelade förvaltningsrätten dom gällande överklagade beslut rörande enskilda vägar.

Den 27 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att kommunens skötsel av enskilda vägar ska upphöra den 1 juni 2025 i de fall där inget avtal om skötsel, eller stöd till skötsel, har tecknats mellan vägs ägare och Leksands kommun.

Den 23 november 2023 inkom domen till kommunen. Av domen framgår det att förvaltningsrätten avvisar och avslår överklagandena.

Under fredagen den 24 november inkom ytterligare en dom till Leksands kommun, denna gång från kammarrätten. Domen ger de överklagande rätt i frågan om att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 17 februari 2020. Ärendet gäller regelverk och avtal för kommunal skötsel av enskilda vägar, kammarrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut på grund av att regelverket skiljer på mantalsskrivna och icke mantalsskrivna fastighetsägare.