Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Förslag på ny översiktsplan - vi vill veta vad du tycker

Vy mot Leksand från Limsjön, kor som betar i förgrunden och hus i bakgrunden

Leksands kommun har tagit fram ett förslag på en ny och digital översiktsplan. Mellan den 26 mars – 26 juni kan du lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen tar sikte på 2050 och visar hur den fysiska miljön i kommunen ska användas och utvecklas nu och på lång sikt.

I översiktsplanen beskrivs kommunens viljeinriktning för:

  • hur mark, vatten och luft ska användas.
  • hur tätorter och byar ska utvecklas och bevaras.
  • var nya bostadsområden, industriområden, vägar och cykelvägar kan byggas.
  • hur kommunens befintliga värden ska värnas, till exempel kultur- och naturmiljöer.
  • hur kommunen ska möta framtidens utmaningar, till exempel klimatförändringar.
  • hur planen följer de regler som finns för att skydda människors hälsa och miljön.

Alla delar tillsammans ska bidra till en bra helhet och en hållbar utveckling av Leksands kommun.

Samråd mellan 26 mars – 26 juni 2024

Syftet med samrådet är att ge möjlighet till synpunkter på förslaget. Du kan lämna synpunkter via vår e-tjänst. Om du vill lämna synpunkter på annat sätt kan detta även göras via e-post eller brev.

Under samrådstiden har vi också tre digitala chattar där medborgare har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Utöver detta kommer vi att ha ett antal direkta möten med utvalda fokusgrupper.

  • Chatt 1: Torsdag den 18 april klockan 17.30-18.30
  • Chatt 2: Torsdag den 2 maj klockan 12.00-13.00
  • Chatt 3: Tisdag den 4 juni klockan 17.30-18.30