Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Företagsstafett med mål på 1000 besök

Representanter från Leksands kommunledning och näringslivsenhet tillsammans med representanter från Tomoku hus där det senaste företagsbesöket gjordes.

På bilden syns kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, Andreas Elgesjö fabrikschef på Tomoku Hus, oppositionsråd Johan Fändriks (ByP), näringslivschef Tobias Mårtensson, näringslivsutvecklare Martina Stenvall, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet Viktor Zakrisson (S), kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson (M) och Masafumi Okazaki VD på Tomoku Hus.

I Leksand finns över 1000 företag varav merparten är småföretagare. Företagsstafetten är ett nytt initiativ där representanter från kommunledningen och näringslivsenheten besöker både små och stora företag – vilka som ska besökas utses av företagen själva.

Företagen i Leksand representerar en rad olika branscher vilket gör näringslivet här mycket spännande. Av de 1000 företag som finns är merparten småföretagare med 1-5 anställda.

När Leksands kommuns nye näringslivschef Tobias Mårtensson nu fått i uppdrag att ta fram en ny näringslivsstrategi är samverkan och involvering viktiga ledord för att lära känna företagen i kommunen.

– Vi har våra näringslivsfrukostar och olika samråd som viktiga forum för dialog men vi kände också att vi ville besöka företagen på plats. Då kom vi på tanken att göra det till en företagsstafett där företagen skickar oss vidare till nästa företag. Det blir ett upplägg som känns spännande och samtidigt ett sätt att involvera företagen lite mer på. Vi tror också att det kommer innebära att vi får besöka både små och stora företag, säger Tobias Mårtensson.

Två företagsbesök i månaden

Vilka representanter från Leksands kommun som deltar vid besöken kan variera men det är alltid representanter från både kommunledningen och näringslivsenheten som åker ut tillsammans. Första företagsbesöket var hos Leksands Knäckebröd som sedan skickade stafettpinnen vidare till Tomoku Hus i Insjön, en av Sveriges största tillverkare av trähuskomponenter. Tomoku Hus skickar nu stafettpinnen vidare till Leksandsdörren som kommer att besökas i maj. Målsättningen är att besöka två företag i månaden.

Leksandsnyckeln som stafettpinne

En stafett behöver en stafettpinne och i framtagandet blev Leksandsnyckeln en naturlig symbol att arbeta med. Leksandsnyckeln är hämtad från Leksands kommunvapen. Det är Käck & Hedbys i Leksand som tillverkat stafettpinnen.

En stor och genuin Leksandsnyckel i svartbehandlad smide.

En stor och genuin Leksandsnyckel i svartbehandlad smide.

– Nyckeln som stafettpinne symboliserar att vi tillsammans öppnar upp till fördjupad dialog mellan företagen och kommunen genom våra besök. Det kommer vara till stor nytta för oss att förstå på vilka sätt vi bäst kan stödja företagen från kommunens sida. En fin stafettpinne tycker vi och jag gillar verkligen symboliken i den, säger Tobias Mårtensson.