Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"

Människor på innergård

Med start den 13 februari skickas den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ut till ett slumpmässigt urval av befolkningen i Dalarna. Har du fått enkäten? Dina svar är viktiga!

Undersökningen görs för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Enkäten ställer frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Enkäten hjälper vår kommun och Region Dalarna att planera våra verksamheter efter befolkningens behov.

Nationella folkhälsoenkäten skickas ut av Folkhälsomyndigheten i samarbete med SCB och Sveriges regioner.