Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flytt från Limsjögården till Tibble

Lyckavägens särskilda boende

Nu flyttar Leksands hemtjänst, HSR-enheten och Leksands korttidsboende ut ur lokalerna vid Limsjögården, och Tibble dagverksamhet ut från den tillfälliga lokalen på Edshults särskilda boende. Flytten går till nyrenoverade lokaler i Tibble och sker i etapper i februari.

Det har planerats för en flytt i flera år och nu blir det verklighet. Flytten sker delvis med anledning av att hyresavtalet vid Limsjögården går ut i mars 2023, samt att Tibble hus A och B, nu står till förfogande och har renoverats för att anpassa verksamheterna. Den befintliga trädgården kommer även att rustas upp med ny gångslinga, sittplatser, upphöjda planteringslådor samt perennrabatter och buskar. Fastighetsägare för de nyrenoverade lokalerna i Tibble är det kommunägda bostadsbolaget Leksandsbostäder.

Bred kompetens i sammanlänkade hus

I december 2021 öppnade Lyckavägens särskilda boende sina nybyggda lokaler ute i Tibble och i oktober förra året öppnades de två sista avdelningarna, som är en ombyggnation av den gamla fastigheten (kallad Hus C). Ny- och ombyggnationen blev Lyckavägens särskilda boende med totalt 72 lägenheter. Sammanlänkat med det nybyggda särskilda boendet finns de nyrenoverade Tibble-lokalerna (Hus A och Hus B), dit de utflyttande verksamheterna från Limsjögården samt dagverksamhet nu flyttar in.

– Flytten innebär att en stor del av Leksands kommuns sociala sektor samlas ute i Tibble vilket gör att medarbetare kommer närmare varandra och vi får en bred kompetens inom ett och samma geografiska område, säger Ulf Lilja, tillförordnad socialchef.

Flyttdatum

Planerade flyttdatum:

  • 6-7/2 HSR-enheten
  • 8-9/2 Leksands hemtjänst
  • 13-14/2 Leksands korttidsboende
  • 20/2 Tibble dagverksamhet

Ny adress för dessa fyra verksamheter blir Tibble Lyckavägen 2, 793 36 Leksand.

Byggnaderna som omfattar den senaste ombyggnationen byggdes cirka 1902 och kallas för hus A (den äldsta delen) och hus B (från cirka 1955).

Tidigare har dessa byggnader innehållit lägenheter, särskilt boende, dagverksamhet, storkök, förråd med mera och senaste gången dessa huskroppar byggdes om i stor omfattning var 1989 (hus A) och 1993 (hus B) när den norra delen byggdes till (hus C som kommunen flyttade in i senast tillsammans med Lyckavägen).

Inför Leksands hemtjänst, HSR-enheten, Leksands korttidsboende och Tibble dagverksamhets flytt har hus A har renoverats invändigt och försetts med nya installationer så som ventilation, el och larm/passage. Även snickerier och ytskikt är nya. I hus B har en lite mera omfattande renovering utförts för att ändra planlösning och byte av funktion i vissa utrymmen. Samtliga ytskikt har renoverats. Båda husen uppfattas nu som moderna utrymmen.