Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Det senaste från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade bland annat beslut om att investera 1,7 miljoner kronor i energieffektivisering för Leksands gymnasium och Gästis.

Komunstyrelsen behandlade även en remiss från kollektivtrafikförvaltningen från Region Dalarna. Många synpunkter lyftes och en av dem var att kommunstyrelsen ser ett behov av en större samverkan med även Trafikverket, näringslivet och andra aktörer för en välfungerande kollektivtrafik.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari 2024 var det ett 20-tal ärenden som behandlades. Här summeras sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson (M):