Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Det senaste från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade bland annat beslut om en ny riktlinje mot klotter och liknande skadegörelse.

Komunstyrelsen fattade också beslut om en sammanslagning av förskoleenheterna Pelikanen och Furuliden, där verksamheten framöver kommer bedrivas i Pelikanens lokaler. Utöver det fattades även beslut om samråd för översiktsplanen 2025 där medborgarna har chansen att tycka till under samrådstiden.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2024 var det ett 20-tal ärenden som behandlades. Här summeras sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson (M):