Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Dala vatten och avfall tar över ansvaret för återvinningsstationerna

En grön container för förpackningsavfall vid en återvinningsstation

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll från och med 1 januari 2024.

Idag sköts insamlingen av förpackningsavfall av producenterna men från den 1 januari tar kommunerna över ansvaret för insamlingen och för information till hushållen.

Från 1 januari kontaktar du Dala vatten och avfall

Även om alla stationerna töms med jämna mellanrum händer det ibland att behållarna blir överfulla innan det är dags för tömning. Är någon av behållarna överfulla eller är återvinningsstationen i behov av städning ska du från 1 januari 2024 kontakta vårt kommunala bolag Dala vatten och avfall (DVA).

Gemensamma miljömål

Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinningsgrader till år 2030, också kopplade till bland annat återanvändning av material. Förändringen bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.