Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beviljat bygglov för ICA:s etablering i Limsjöänget

Skissbild på nya ICA Supermarket som ska byggas i Limsjöänget

Skissbild på nya ICA Supermarket som ska byggas i Limsjöänget

Detaljplanen för Limsjöänget vann laga kraft i april i år och vi har tidigare berättat om att projekteringen pågår för fullt. Nu står det klart att ICA Supermarket har fått sitt bygglov beviljat och att de kan påbörja sin etablering i området.

ICA Supermarket har i cirka 10 års tid velat flytta sin verksamhet från Leksands-Noret till Limsjöänget. Detaljplanen för Limsjöänget vann laga kraft den 28 april i år och nu har även ICA fått sitt bygglov beviljat.

Det var på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 9 november som bygglovet beviljades av ett enigt utskott, vilket gör att ICA nu kan gå vidare med sina planer på en etablering i området. I bygglovet framgår att den planerade byggnadsytan är på drygt 2 300 kvadratmeter, varav cirka 1 500 kvadratmeter försäljningsyta.

­– Det känns jättebra att ICA äntligen kan gå vidare med sina planer och att de efter en väldigt lång process fortsatt vill satsa. Jag är också glad att det var ett enhälligt beslut i utskottet, säger Viktor Zakrisson (S), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Mer om detaljplanen för Limsjöänget

Detaljplanen för Limsjöänget tillåter handel med utrymmeskrävande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet. I områdets norra del är det även tillåtet med handel av livsmedel.

Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen norr och söder om Leksandsvägen. Leksands resecentrum finns cirka 200 meter sydväst om planområdet och torget i centrala Leksands ligger cirka 600 meter sydväst om planområdet.

Kartbild över planområdet för Limsjöänget.

Bilden visar planområdet för Limsjöänget. Den vita fläcken högst upp inom markerat område visar vart ICA:s etablering kommer att ske.