Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Beslut om eldning av trädgårdsavfall på egen tomt

En brinnande brasa med trädgårdsavfall och en skottkärra

I väntan på nya kommunala avfallsföreskrifter får du elda trädgårdsavfall på din egen tomt. Det har kommunstyrelsen i Leksand fattat beslut om.

Från den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning för hantering av bioavfall, dit trädgårdsavfall hör. Enligt den nya lagstiftningen räknas numera trädgårdsavfall som kommunalt avfall, vilket innebär att till exempel ris och löv i första hand ska komposteras eller lämnas till återvinningscentral.

I samarbete med Dala Vatten och Avfall AB håller nu Leksands kommun tillsammans med övriga ägarkommuner på att ta fram nya avfallsföreskrifter som bland annat handlar om hur trädgårdsavfall ska hanteras. Nya kommunala avfallsföreskrifter kommer tidigast att träda i kraft 2025.

I väntan på att de nya avfallsföreskrifterna antagits är det tillåtet för dig som bor i Leksands kommun att elda trädgårdsavfall på din egen tomt. Detta under förutsättning att brandkåren inte utfärdat eldningsförbud på grund av brandrisk.