Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åkerö brofäste – detta händer just nu

En karta över Åkerö med en gul markering kring aktuellt område.

Vid Åkerö brofäste planeras det att byggas ett 60-tal lägenheter.

Detaljplanen för Åkerö brofäste med syftet att bygga bostäder vann laga kraft i mars 2023. På grund av konjunkturläget väljer nu fastighetsbolaget Lillskär AB att återlämna den markanvisning som företaget vann tidigt i processen innan detaljplanen fastställdes.

Det var under 2016 som fastighetsbolaget Lillskär AB tillsammans med Arcum arkitektkontor vann en markanvisningstävling för Åkerö Brofäste, med syftet att bygga ett 60-tal lägenheter i området för att bidra till fortsatt positiv befolkningsutveckling i Leksands kommun.

Nu har marköverlåtelseavtalet mellan Lillskär AB och Leksands kommun löpt ut och Lillskär har valt att inte förlänga på grund av det rådande konjunkturläget.

– Vi tycker det är tråkigt, vi har haft en bra dialog och ett gott samarbete. Vi ser gärna framtida gemensamma projekt med Lillskär, säger Johanna Ingre, exploateringschef på Leksands kommun.

Kommunen har ett stort behov av fler bostäder och ser fortfarande stora möjligheter på platsen, en ny markanvisningsprocess med målet att hitta en ny fastighetsutvecklare som vill vara med och utveckla Leksands kommun kommer genomföras när konjunkturläget vänder.

– Det är naturligtvis tråkigt att Lillskär väljer att inte fortsätta. Vi har förståelse att det rådande konjunkturläget påverkar hela byggbranschen hårt. Kommunen har en detaljplan och alla förutsättningar klara. Det viktiga är att vi får ett tillskott av bostäder, det behöver kommunen för att fortsätta utvecklas, säger Viktor Zakrisson (S), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.