Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

AI ska stärka kommunens verksamheter

Joel Johansson, administrativ chef

Joel Johansson, administrativ chef, informerar om AI vid planeringskonferensen för kommunplan 2025 i kommunhusets plenisal den 14 februari 2024.

Det var på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari som en policy för tillämpning av artificiell intelligens klubbades igenom.

Tillämpningen av en AI policy är ett steg för att möta regeringens mål att Sverige ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter, men också för att utgöra en viktig del i att möta de utmaningar som Leksands kommun står inför.

– Leksand ska vara en kommun som ligger i framkant, som präglas av innovationskraft och teknisk framtidsoptimism. Det här beslutet är ett viktigt steg i den riktningen, säger kommunstyrelsens ordförande Sebastian Larsson (M).

En av utmaningarna som kommunen står inför är den demografiska strukturen som hänger samman med utmaningar inom kompetensförsörjningen. Samtidigt måste vi möta våra stora samhällsutmaningar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inte minst så behöver våra medarbetare göra det som bara de kan göra bäst och här kan AI underlätta genom att avlasta med vissa arbetsuppgifter.

Vad ser vi att AI främst kan hjälpa oss med?

– AI kommer att kunna avlasta oss många manuella handläggningsmoment, särskilt de som är rutinbetonade och tidskrävande. Samtidigt kommer AI kunna vara ett stöd i vårt kvalitetssäkrande arbete, säger Joel Johansson, administrativ chef.

Finns det några risker med tillämpningen av AI?

– Som med allting annat kan det bli fel om något används omdömeslöst. Därför har vi sagt att vi bara får använda AI som ligger på minimal eller obefintlig risk i nuläget. Det känns bra att vi har en AI-policy som ger oss vägledning i hur vi ska tänka gällande att alltid balansera eventuella risker mot utvecklingsmöjligheterna, säger Joel Johansson.

Tillsammans med AI kan vi säkerställa att Leksands kommun inte bara följer utvecklingen utan att vi också är med och leder den. Detta är nästa steg mot en smartare vardag, inte minst för det offentliga.

– Vi befinner oss i en ny epok av den digitala tidsåldern, jag skulle vilja påstå att AI är en omvälvning lika avgörande som när boktryckarkonsten banade väg för kunskapsspridning och likt datorn, eller för den delen, internets introduktion var båda omdefinierande för vår värld där tillgången till spridandet av ny kunskap ökade radikalt, säger Sebastian Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande.