Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

14 exploateringsbara industritomter

En kartbild från ovan som visar en markering som visar en markering över tomten Lima Olsvedsvägen 25

Det grönmarkerade området visar industritomten "Lima Olsvedsvägen 25" vid Limhagen. En av de 14 tomter som nu är till försäljning.

Nu finns det goda möjligheter för företag att utvecklas i Leksands kommun. I skrivande stund är 14 av kommunens industritomter ute till försäljning på Objektvision.

– Vi är mycket glada att kunna erbjuda 14 exploateringsbara industritomter på olika platser. Det ger både befintliga och nya företag möjlighet att utvecklas här i Leksands kommun, säger näringslivschef Tobias Mårtensson.

Industritomternas storlek sträcker sig från 1 802 kvadratmeter till 14 441 kvadratmeter och finns utspridda i Limhagen, Jobsgården, Insjön och Moskogen.

– Att vi nu kan möta näringslivets behov av tillväxt genom att erbjuda ett stort antal säljbara industritomter i olika storlekar känns väldigt roligt. Det är en av flera viktiga nycklar för hela Leksands utveckling, säger exploateringschef Johanna Ingre.

Fastighetsbildade industritomter

Samtliga industritomter är fastighetsbildade men anslutningsavgifter till VA, fiber och el tillkommer enligt gällande taxa.

Du hittar industritomterna i Objektvision

Leksands kommun har ett så kallat kommunavtal med Objektvision. Det innebär att alla fastighetsägare i kommunen kan annonsera utan kostnad på Objektvision.se så där finner du även andra lediga tomter och lokaler i Leksand.