Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Elevråd och brukarråd

I både klassråd och elevråd får våra elever lära sig vad demokrati innebär i praktiken. Elevrådet har också möjlighet att påverka skolan via sina kontakter med brukarrådet där det finns representanter för föräldrar, personal och en politiker från utbildningsutskottet.

Klassråd

Varje klass har klassråd där alla elever har möjlighet att ta upp frågor, tankar och idéer.

Elevråd

Frågor som rör alla klasser på skolan tas sedan upp i elevrådet som träffas ungefär en gång i månaden.

Brukarråd - ett forum för föräldrar

Från elevrådet kan frågor sedan skickas till brukarrådet, där rektor samt representanter för personal, föräldrar och det politiska utbildningsutskottet träffas.

I brukarrådet diskuteras olika saker som till exempel skolans värdegrund, verksamhetens mål, arbetssätt och arbetsformer samt andra aktuella frågor. Vi tar också upp frågor och ärenden som eleverna tagit upp på klassråd och elevråd.

Vi vill ha engagerade föräldrar

Föräldrar kan när som helst kontakta någon i brukarrådet för att ta upp en fråga som berör skolan. Gör det! Engagemanget från föräldrarna är viktigt för skolans utveckling.

Kontakta brukarrådet genom att mejla ditt ärende eller din fråga till skolans rektor.

Protokoll från brukarrådet

Här finns protokoll från brukarråden på våra grundskolor.

Sidan uppdaterad: