Byn i landskapet

Byarnas och gårdarnas form, storlek och människornas boendemönster har under tidens lopp växt fram i samspel med odlingslandskapet.

Viktiga förutsättningar var t ex närhet till den uppodlade jorden utan intrång på odlingsbar mark, bra lokalklimat och grundförutsättningar samt en rikt givande källåder. Den tätbyggda byn skapas troligen efter medeltiden. Arvssedvänjorna i Siljansbygden har varit att alla syskon delat på hemmanet, både jord och byggnader. De timrade husen sågs som lösöre eller en byggsats, vilken är lätt att plocka ned, flytta och återuppföra på en ny plats.

Byn växer ut och granngårdarna ligger nära varandra. Skiftesreformerna i Sverige under 1700- och 1800-talen omgestaltade den svenska landsbygden, men inte i det egentliga Dalarna. Storskiftet som genomfördes här från 1803 till 1894 innebar omfattande förändringar för byfolket när det gällde den brukade jorden och skogen, men inte för bybebyggelsen. Därför kan vi än idag uppleva de gamla tätbyggda byklasarna av varierande storlek och utseende, omgivna av ett ålderdomligt odlingslandskap.

Byarna Tibble - Rönnäs

En slingrande färd längs vägen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla, Romma, Berg och Rönnäs erbjuder många vackra prov på den variationsrikedom som alltid funnits inom timmerbyggnadskonsten. Utsikten är stundom milsvid och spännande genom de starka kontrasterna mellan det vidöppna odlingslandskapet och de rödfärgade byklasarna.

Almo by

Almo har, liksom grannbyn Alvik, bibehållit mycket av sin ålderdomliga karaktär. Landsvägen letar sig fram mellan uthuslängor och härbresknutar, utsikten är vacker över Byrviken mot Siljansnäs kyrka och omkringliggande byar. I Almo finns två unika härbresklungor samlade vid ett par små bytorg.

Sidansvarig: Linda Sävhammar (linda.savhammar@leksand.se)
Senast uppdaterad tisdag 17 februari 2015 09:27