Select Language
Instant online translation by Google translate. Leksands kommun does not take any responsibility for the accuracy of the translation.
English Lyssna - Talande webb Teckenspråk Kontakt
Midsommarfirande i byn Björkberg.

Midsommarfirande

Välkommen att fira midsommar i någon av våra vackra byar. Här hittar du en lista över alla majstångsresningar. Hör av dig om du vill att din bys firande ska finnas med på listan!

I Leksand firar vi midsommar ordentligt! Det vet alla som någon gång varit med vid Sveriges största majstångsresning i Gropen i Leksand eller i någon av kommunens 90-tal byar. Firandet börjar redan en vecka innan midsommarhelgen och pågår en bit in i juli. 

Varmt välkommen att fira midsommar i hjärtat av Dalarna!

Berätta om firandet i din by!

Saknas din bys firande i listan? Hör av dig till oss!
Vi vill veta: byns namn, platsen för firandet, datum och tid samt något om programmet (exempelvis "Danslekar, servering, högtidstal").
Skicka ditt mejl till kommunikation@leksand.se. Tack för hjälpen!

Midsommarfiranden 2014:

Lördag 14 juni

Styrsjöbo, Leksand

Tid: 14.00
Majstångsresning vid majstångsplatsen. Dans runt stången till levande musik, sommartal av kommunalråd Ulrika Liljeberg (C), fikaservering, korvförsäljning, lotterier och fiskdamm. Majstången lövas klockan 9.00 på morgonen, ta med blommor.

Tunsta, Insjön

Tid: 15.00
Majstångsresning och kaffeservering vid Tunsta bystuga.

Söndag 15 juni

Sätra, Insjön

Tid: 17.00
Program: Kransbindning klockan 10.00. Majstångsresning klockan 17.00, med spelmanslaget, Sätrakören, tal, lekar och kaffeservering.

Torsdag 19 juni

Norra brofästet, Leksand

Tid: 18.00
Majstångsresning vid norra brofästet

Tibble

Tid: 20.00
Samling vid bystugan för gemensam marsch, traktorsläp och spelmän till majstången. Majstångsresning och kort tal. Därefter går vi gemensamt tillbaka till bystugan där barnen reser sin egen majstång. Där blir det dans runt stången och kaffeservering i bystugan under kvällen.

Midsommarafton 20 juni

Kransbindning på Naturum, Siljansnäs

Tid: 10.00-14.00
Bind din egen midsommarkrans.

Gyllene hornet, Tällberg

Klockan: 13.00
Traditionellt firande med spelmän och lekar.

Dalecarlia, Tällberg

Tid: 14.00
Midsommarfirande med hundraåriga traditioner vid vår egen majstång, som kläds med flätad björk.

Djura

Tid: 15.00
Majstångsresning med lekledare och spelmän. Kiosk, lotterier och aktiviteter.  

Olsnäsgården, Siljansnäs

Tid: 15.00
Klädning och resning av majstången. Buffé och fikaservering. Klockan 21.o0: Midsommaraftonsmässa.

Leksboda, Leksand

Tid: 15.00
Majstångsresning vid bystugan. Danslekar, servering, fiskdamm och lotterier.

Mjälgen, Häradsbygden

Tid: 15.30
Majstången reses med hjälp av bybor och tillresta. Midsommarfirande med häst och vagn genom byn, Mjälgens bykör sjunger, dragkamp och gemensamt fika.

Klockargården, Tällberg

Tid: 15.30-17.00
Majstången förbereds klockan 15.30 - alla är välkomna att hjälpa till. Klockan 16: Majstångsresning vid Klockargårdens bagarstuga med tal, musik och dans runt stången.

Vattberget, Insjön

Tid: 16.00
Majstångsresning invid Åhls minnesgård. Folkmusik, ringdans, lekar och servering. Kollekt upptages. Åhl-dräktkammaren i Insjöns Teater är öppen klockan 13.00-15.00. Blomplockning och kransbindning klockan 17.00 dagen före.

Lilla Majstångsresningen, Leksands Hembygdsgårdar vid kyrkan

Tid: 16.00
Majstångsresning för barn och vuxna på Leksands hembygdsgårdar med Leksands Folkdanslag.

Majstångsresning på Solvi SMU-gård, Leksand

Tid: 16.00
Program för hela familjen. Lotteri. Serveringen öppen hela dagen och kvällen.

Västannor

Tid: 16.00
Resning av stången, musik, dans och servering.

Tällberg

Tid: 16.45
Dräktklädda samlas vid Tällbergs bystuga inför majstångsresningen. Därefter promenad till Majstångsplatsen.
Tid: 17.00
Stången kläs och under tiden dansas ringlekar. Majstången reses och talet hålls till midsommaren, därefter fortsätter dansen och ringlekarna.

Björkberget, Siljansnäs

Tid: 18.00
Festtåg med fanor och spelmän, från Siljansnäs skola genom byn upp till festplatsen. Majstångsresning, tal, sång, musik, ringlekar och folkdansare. Servering. 

Helgbo, Insjön

Tid: 18.00
Majstångsresning. Kransbindningen börjar klockan 10.00.

Majstångsresning - Sveriges längsta majstång -  Majstångsresning i Sammilsdal, Leksand

Tid: 18.45
Sångprogram i Sammilsdal med Emma Nordin.
Tid: 19.00
Kyrkbåtar medförande blomstergirlanger och kransar till majstången, ror nedför älven. Obs! Landstigning södra brofästet. Marschväg: Över bron - Norsgatan - Sammilsdal
Tid: 19.45 (ca) Midsommarstången reses.  Högtidstal av Lasse Bengtsson.  Värdpar: Mirja Vinter och Anton Bergstrand. Medverkande: Sandra Gidlöf, Leksands Folkdanslag, Leksands Spelmanslag, Musikskolans spelmanslag, Leksands Kyrkokör, Långdans och ringlekar. Teckentolk. Kollekt.

Midsommarnattskonsert i Leksands kyrka

Tid: 21.30
Sångarna Sandra Gidlöf och Niklas Månzén bjuder på en konsert
i midsommartid med allt mellan svensk visa och musikal!
Mikael Dannvik, piano och Dan Gidlöf, fiol

Solvi SMU-gård

Tid: 21.30
Midsommarandakt med Per Dahlström. Korvgrillning och servering.

Leksands missionskyrka

Tid: 23.00
Midsommarnattskonsert. "Gud gav oss musiken" Bengt och Carina Smårs med vänner.

Midsommardagen 21 juni

Leksands kyrka

Tid: 11.00
Kyrkbåtar anländer. Gudstjänst med kyrkoherde John Sund, Leksands Spelmanslag, Leksands kyrkokör. Efter gudstjänsten tal på kyrkvallen, spelmännen medverkar.

Djura kyrka

Tid: 11.00
Midsommardagsgudstjänst. 

Green hotell, Tällberg

Tid: 14.00
Fira traditionell svensk midsommar med majstångsresning och dans kring stången under ledning av Vikarbyns Lilla Spelmanslag. Försäljning av enklare förtäring.

Västanvik, Leksand

Tid: 15.00
Dans och skoj. Pizza med mera vid Västanviks brandstation klockan 21.00.

Rönnäs

Tid: 15.00
Majstångsresning med levande musik, sommartal och dans runt stången vid bystugan. Där blir det även kaffeservering, lotterier, korvförsäljning, fiskdamm och pilkastning. Festtåget går i år från Tuppfäjset i Östra Rönnäs, samling klockan 14.45.

Knippbodarna, Insjön

Tid: 16.00
Majstångsresning. Kransbindning klockan 10.00. 

Hedby

Tid: 16.00
Majstångssresning, musik, hästar, tal, lotteri och kiosk.

Björkberg, Leksand

Tid: 18.00
Majstångsresning, försäljning av fika och lotter. Högtidstal, danslekare, allsång och picknick.

Hjortnäs by

Tid: 18.00
Midsommarfirande börjar med klädning av majstång klockan 11.00 samt resning av majstången kl 18.00. Resning av barnens majstång vid cirka klockan 19.30 vid Sturåkern och sedan börjar dansen till Magne Stöa klockan 20.30.

Ullvi
Tid: 18.00
Plats: Majstångsplatsen mitt i byn 
Majstångsresning, högtidstal, danslekar, servering och lotterier i bystugan. Mer information om firandet finns på Ullvi bys hemsida under fliken Anslagstavlan.

Söder Rälta

Tid: 19.30 (majstångsresning) 21.00 (dans)

Traditionell majstångsresning till sång och musik av spelmän från byn och från andra delar av kommunen. Efter majstångsresningen är det dans vid den lövade dansbanan, som ligger vid bystugan. Försäljning av kaffe, drycker, bröd, godis, glass och korv. Ångbåten S/S Engelbrekt med passagerare kommer till byn för att närvara vid firandet.

Kullsbjörken, Siljansnäs

Tid: 19.30
Majstångsresning vid majstångsplatsen, synlig från Siljansvägen. Tåg med spelmän från 19.15 och resningen påbörjas 19.30. Danslekar och servering.

Söndag 22 juni

Missionskyrkan, Leksand

Tid: 10.00
Ekumenisk gudstjänst. Predikan av Hans Weichbrodt, OAS-rörelsen. Kyrkkaffe på Solvi SMU-gård.

Fredag 27 juni

Åkerö, Leksand

Tid: 18.00
Plats: Majstångsplatsen, vägskälet Åkerövägen-Siljegårdsvägen.
Danslekar, lotterier, servering, högtidstal. Stången majas kvällen innan klockan 18.30.

Lördag 5 juli

Gamla Källberget, Leksand

Tid: 18.00
Matstångsresning med dans runt stången och spelmansmusik. Efteråt serverar vi fik

Åkersbodarna

Tid: 19.00.
Folkmusik, kaffeförsäljning, lotter, lekar, dans i lövad lada.

Sidansvarig: Marika Sernfält (evenemang@leksand.se)
Senast uppdaterad söndag 22 februari 2015 16:08