Select Language
Instant online translation by Google translate. Leksands kommun does not take any responsibility for the accuracy of the translation.
English Lyssna Teckenspråk
Midsommarfirande i byn Björkberg.

Midsommarfirande

Välkommen att fira midsommar i någon av våra vackra byar. Här hittar du en lista över alla majstångsresningar. Hör av dig om du vill att din bys firande ska finnas med på listan!

I Leksand firar vi midsommar ordentligt! Det vet alla som någon gång varit med vid Sveriges största majstångsresning i Gropen i Leksand eller i någon av kommunens 90-tal byar. Firandet börjar redan en vecka innan midsommarhelgen och pågår en bit in i juli. 

Varmt välkommen att fira midsommar i hjärtat av Dalarna!

Berätta om firandet i din by!

Saknas din bys firande i listan? Hör av dig till oss!
Vi vill veta: byns namn, platsen för firandet, datum och tid samt något om programmet (exempelvis "Danslekar, servering, högtidstal").
Skicka ditt mejl till kommunikation@leksand.se. Tack för hjälpen!

Midsommarfiranden 2013:

Lördag 15 juni

Tunsta, Insjön

Tid: 15.00
Majstångsresning och kaffeservering vid Tunsta bystuga.

Leksands Gråda

Tid: 17.00
Majstångsresning, kaffservering, lotterier, korv/läsk, lekar runt stången.

Söndag 16 juni

Övermo

Tid: 15.00
Majstångsresning och lotteri. Ta gärna med egen fikakorg. Samling klockan 10.00 samma dag vid Svinvall'n för att klä stången.

Sätra, Insjön

Tid: 17.00
Program: Kransbindning klockan 10.00. Majstångsresning klockan 17.00, med spelmanslaget, Sätrakören, tal, lekar och kaffeservering.

Torsdag 20 juni

Norra brofästet, Leksand

Tid: 18.00
Majstångsresning vid norra brofästet

Tibble

Tid: 20.00
Samling vid bystugan för gemensam marsch, traktorsläp och spelmän till majstången. Majstångsresning och kort tal. Därefter går vi gemensamt tillbaka till bystugan där barnen reser sin egen majstång. Där blir det dans runt stången och kaffeservering i bystugan under kvällen.

Midsommarafton 21 juni

Kransbindning på Naturum, Siljansnäs

Tid: 11.00-14.00
Bind din egen midsommarkrans.

Gyllene hornet, Tällberg

Klockan: 13.00
Traditionellt firande med spelmän och lekar.

Ål-Kilen

Tid: 14.00
Plats: Bystugan
Lotterier och dans runt stången. Därefter servering och vinstutdelning.

Berg

Tid: 14.00
Majstångsresning, spelmän, dans kring stången, lotterier, picninc med kaffe.

Dalecarlia, Tällberg

Tid: 14.00
Midsommarfirande med hundraåriga traditioner vid vår egen majstång, som kläds med flätad björk.

Djura

Tid: 15.00
Majstångsresning med lekledare och spelmän. Kiosk, lotterier och aktiviteter.  

Olsnäsgården, Siljansnäs

Tid: 15.00
Klädning och resning av majstången. Buffé och fikaservering. Klockan 21.o0: Midsommaraftonsmässa.

Åkerblads hotell, Tällberg

Tid: 15.00
Majstångsresning. 

Mjälgen, Häradsbygden

Tid: 15.30
Majstången reses med hjälp av bybor och tillresta. Midsommarfirande med häst och vagn genom byn, Mjälgens bykör sjunger, dragkamp och gemensamt fika.

Klockargården, Tällberg

Tid: 15.30-17.00
Majstången förbereds klockan 15.30 - alla är välkomna att hjälpa till. Klockan 16: Majstångsresning vid Klockargårdens bagarstuga med tal, musik och dans runt stången.

Vattberget, Insjön

Tid: 16.00
Majstångsresning invid Åhls minnesgård. Folkmusik, ringdans, lekar och servering. Kollekt upptages. Åhl-dräktkammaren i Insjöns Teater är öppen klockan 13.00-15.00. Blomplockning och kransbindning klockan 17.00 dagen före.

Lilla Majstångsresningen, Leksands Hembygdsgårdar vid kyrkan

Tid: 16.00
Majstångsresning för barn och vuxna på Leksands hembygdsgårdar med Leksands Folkdanslag.

Majstångsresning på Solvi SMU-gård, Leksand

Tid: 16.00
Program för hela familjen. Lotterier. Serveringen öppen hela dagen och kvällen.

Västannor

Tid: 16.00
Resning av stången, musik, dans och servering.

Tällberg

Tid: 16.45
Dräktklädda samlas vid Tällbergs bystuga inför majstångsresningen. Därefter promenad till Majstångsplatsen.
Tid: 17.00
Stången kläs och under tiden dansas ringlekar. Majstången reses och talet hålls till midsommaren, därefter fortsätter dansen och ringlekarna.

Björkberget, Siljansnäs

Tid: 18.00
Festtåg med fanor och spelmän, från Siljansnäs skola genom byn upp till festplatsen. Majstångsresning, tal, sång, musik, ringlekar och folkdansare. Servering. 

Helgbo, Insjön

Tid: 18.00
Majstångsresning. Kransbindningen börjar klockan 10.00.

Majstångsresning - Sveriges längsta majstång -  Majstångsresning i Sammilsdal, Leksand

Tid: 18:45
Sångprogram med Dynamic Vocal.
Tid: 19.00
Kyrkbåtar medförande blomstergirlanger och kransar till majstången, ror nedför älven. Obs! Landstigning södra brofästet. Marschväg: Över bron - Norsgatan - Sammilsdal
Tid: 19.45 (ca) Midsommarstången reses.  Långdans och ringlekar. Teckentolk. Kollekt. Medverkande: Högtidstal av kyrkoherde John Sund. Leksands folkdanslag, Leksands spelmanslag, Musikskolans spelmanslag, Leksands kyrkokör. Värdpar: Olivia Söderström och Kristoffer Eriksson.

Brandmannens kafé, Leksand

Tid: 18.00 - 22.00
Öppet - välkomna!

Midsommarnattskonsert i Leksands kyrka

Tid: 21.30
Anders Paulsson – sopransax, Nils Lindberg – piano, Jan Adefelt – kontrabas. Rekommenderad kollekt 100 kr.

Midsommarandakt, Solvi SMU-gård, Leksand

Tid: 21.30 (ca)
Midsommarandakt. Korvgrillning, smörgåsar.

Logdans på Hembygdsgårdarna vid kyrkan, Leksand

Tid: 22.00 - Midnatt
Logdans med Ann-Sofie Jonsson och John Mitchell med vänner.

Midsommarnattskonsert i Missionskyrkan, Leksand

Tid: 23.00
Vokalgruppen "Dynamic Vocal"
Fri entré. Kollekt.

Midsommardagen 22 juni

Leksands kyrka

Tid: 11.00
Kyrkbåtar anländer. Gudstjänst med kyrkoherde John Sund, sockenspelmän och Leksands kyrkokör. Efter gudstjänsten tal på kyrkvallen.

Djura kyrka

Tid: 11.00
Midsommardagsgudstjänst. 

Alvik

Tid: 9.00
Vi klär stången.
Tid: 15.00
Majstångsresning med sedvanligt tal till sommaren och ringlekar till byns egna spelmän. Efter det kaffe, saft och hembakat i bystugan.
Tid: 20.00  
Kvällens aktiviteter börjar för våra yngsta, grillarna tänds och sedan blir det dans.

Holens gammelgård, Tällberg

Tid: 12.00
Tombola (lotteriet) öppnar på Holen.
Tid: 13.00
Barnens majstång kläs och reses, sedan blir det dans.
Tid: 15.00
Friluftsgudstjänst inne på Holens Gammelgård.
Tid: 16.00
Stora majstången reses, tal, musik och ringlekar.
Tid: 23.30
Midsommarnattsmässa på ängen nedanför majstångsplatsen.

Green hotell, Tällberg

Tid: 14.00
Fira traditionell svensk midsommar med majstångsresning och dans kring stången under ledning av Vikarbyns Lilla Spelmanslag. Försäljning av enklare förtäring.

Rönnäs

Tid: 15.00
Plats: Bystugan
Majstångsresning, tal, dans runt stången, lotterier, pilkastning, fiskdamm och kaffeservering med hembakt fikabröd. 

Lima by, Leksand

Tid: 15.00
Plats: Vid bystugan, cirka 2 kilometer från Leksands centrum 
Midsommarfirande med majstångsresning. Servering inne i bystugan och ute om det inte regnar. För den som vill vara med och klä stången samlas vi kl 10.00 på förmiddagen för att göra kransar och girlander. Välkomna!

Knippbodarna, Insjön

Tid: 16.00
Majstångsresning. Kransbindning klockan 10.00. 

Hedby

Tid: 16.00
Majstångssresning, musik, hästar, tal, lotteri och kiosk.

Hjortnäs by

Tid: 18.00
Midsommarfirande börjar med klädning av majstång klockan 11.00 samt resning av majstången kl 18.00. Resning av barnens majstång vid cirka klockan 19.30 vid Sturåkern och sedan börjar dansen till Sven Emil Mörstsjö klockan 20.30.

Ullvi
Tid: 18.00
Plats: Majstångsplatsen mitt i byn 
Majstångsresning, högtidstal, danslekar, servering och lotterier i bystugan. Mer information om firandet finns på Ullvi bys hemsida under fliken Anslagstavlan.

Söder Rälta

Tid: 19.30 (majstångsresning) 21.00 (dans)
Majstångsresning under ledning av Ingemar Ilis och till sång och musik av spelmän från byn och från andra delar av kommunen. På programmet står även körsång av bybor, solosång av barn och barnbarn från släkten Ilis och midsommartal. Efter majstångsresningen är det dans vid den lövade dansbanan, som ligger vid bystugan. Försäljning av kaffe, drycker, bröd, godis, glass och korv. Ångbåten S/S Engelbrekt med passagerare kommer till byn för att närvara vid firandet.

Söndag 23 juni

Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan, Leksand

Tid: 11.00
Predikan Predikan Carl-Gustaf Severin – Uppsala. Sång av Anna-Lena Band. Medverkande från Leksands kyrkor. Kollekt. Kyrkkaffe på Solvi SMU-gård.

Näsbyggebyn, Siljansnäs

Tid: 13.00
Plats: Vallen
Traditionellt firande med dans runt stången, spelmän, lekar, fika och lotteri med fina vinster.

Fredag 28 juni

Åkerö

Tid: 18.00
Majstångsresning, högtidstal, dans och lekar runt stången, lotteri, korvförsäljning, dragkamp. Frivillig kollekt. Arrangörer: Åkerö byalag. 

Fredag 5 juli

Vargnäs, Leksand

Tid: 19.30
Midsommarfirande. Ta gärna med en kaffekorg.

Lördag 6 juli

Åkersbodarna

Tid: 19.00
Majstångsresning, lotterier, korv- och kaffeförsäljning. Därefter disco till DJ Brasse.

Sidansvarig: Jessica Dalman (jessica.dalman@leksand.se)
Senast uppdaterad fredag 28 juni 2013 13:59