Select Language
Instant online translation by Google translate. Leksands kommun does not take any responsibility for the accuracy of the translation.
English Lyssna - Talande webb Teckenspråk Kontakt
Midsommarfirande i byn Björkberg.

Midsommarfirande

Välkommen att fira midsommar i någon av våra vackra byar. Här hittar du en lista över alla majstångsresningar. Hör av dig om du vill att din bys firande ska finnas med på listan!

I Leksand firar vi midsommar ordentligt! Det vet alla som någon gång varit med vid Sveriges största majstångsresning i Gropen i Leksand eller i någon av kommunens 90-tal byar. Firandet börjar redan en vecka innan midsommarhelgen och pågår en bit in i juli. 

Varmt välkommen att fira midsommar i hjärtat av Dalarna!

Berätta om firandet i din by!

Saknas din bys firande i listan? Hör av dig till oss!
Vi vill veta: byns namn, platsen för firandet, datum och tid samt något om programmet (exempelvis "Danslekar, servering, högtidstal").
Skicka ditt mejl till kommunikation@leksand.se. Tack för hjälpen!

Midsommarfiranden 2015:

Lördag 13 juni

Majstångsresning vid Tunsta bystuga, Insjön

Tid: 12.00
Musik och dans runt stången. Kaffeservering.

Majstångsresning i Styrsjöbo

Tid 14.00
Musik, dans, fikaservering och korv. Sommartalar gör byns Elisabeth Wahlin, inspiratör, föreläsare och författare.

Söndag 14 juni

Midsommarfirande i Sätra, Insjön

Tid: 17.00
Stångresning, spelmansmusik, körsång, lekar runt stången och fika vid Sätra bystuga.

Torsdag 18 juni

Majstångsresning, Norra brofästet

Tid: 18.00 
Majstångsresning vid norra brofästet, spelemän 

Majstångsresning i Tibble

Tid: 20.00
Lövad traktorvagn avgår från Bystugan kl 20.00 till majstången. Ca kl 20.30 resning av stången med musik och dans. Servering i bystugan. 

Midsommarafton 19 juni

Majstångsresning i Ål-Kilen, Insjön

Tid: 14:00 
 Traditionellt midsommarfirande.

Majstångsresning på Quality Spa & Resort Dalecarlia, Tällberg

Tid: 14:00
 Midsommarfirande med hundraåriga traditioner vid vår egen majstång, som kläds med flätad björk.

Majstångsresning i Mjälgen, Häradsbygden

Tid: 15.00 (majstången kläs klockan 10.00).
Mjälgens egen bykör sjunger, dans kring stången och lekar. Möjlighet att åka lövad vagn runt byn cirka klockan 16.00. Fika och kollekt. Varmt välkomna!

Midsommar på Olsnäsgården, Siljansnäs

Tid: 15:00
Majstångsresning med dans och lekar. Servering.
Kl 17.30 Möte med Per-Eive Berndtsson.
Kl 21.30 Midsommaraftonsmässa, Peter Plars.

Midsommarfirande i Djura

Tid: 15.00
Kiosk, lotteri, spelmän, majstångsresning och dans kring stången. Fiskedamm och pilkastning.

Majstångsresning i Västannor, Leksand

Tid: 16:00
Resning av stången, musik. Servering 

Majstångsresning på Klockargårdens Hotell, Tällberg

Tid: 16:00
Majstångsresning vid Klockargårdens Bagarstuga med tal, musik och dans runt stången. Alla brudpar som firat bröllop på Klockargården sen förra året får sin vimpel i stångens topp.

Midsommarfirande, Vattberget Insjön

Tid: 16:00
Blomplockning och kransbindning kl 17 dagen innan. Majstångsresning, folkmusik, ringdans och lekar. Servering. Fri entré. Kollekt upptages.

Ta gärna på dig folkdräkt. Åhl-dräktkammaren i Insjöns Teater öppen före majstångsresningen. 

Lilla Majstångsresningen, Leksands Hembygdsgårdar vid kyrkan

Tid: 16.00
Majstångsresning för barn och vuxna på Leksands hembygdsgårdar vid kyrkan med Leksands Folkdanslag.

Majstångsresning på Solvi SMU-gård, Leksand

Tid: 16.00
Dans kring majstången. Servering 

Midsommarafton vid Majstångsplatsen i Tällberg

Tid: 17:00
Kl 16:45 Dräktklädda samlas vid Tällbergs Bystuga inför majstångsresningen. Därefter promenad till Majstångsplatsen.
Kl 17:00 Majstångsresning - Stången kläs och under tiden dansas ringlekar. Majstången reses och talet hålls till midsommaren, därefter fortsätter dansen och ringlekarna.

Midsommarfest i Siljansnäs

Tid: 18:00
Festtåg med fanor och spelmän, från Sockenstugan genom byn upp till festplatsen. Majstångsresning, tal, sång, musik och ringlekar. 

Midsommarfirande i Helgbo, Insjön

Tid: 18:00
Kransbindning kl 10. Traditionellt midsommarfirande. 

Majstångsresning - Sveriges längsta majstång - Majstångsresning i Sammilsdal, Leksand

Tid: 19.00
Kyrkbåtar med spelmän medförande blomstergirlanger och kransar till majstången, ror nedför älven.
Obs! Landstigning södra brofästet.
Marschväg: Över bron - Norsgatan - Sammilsdal
 

Tid: 19.45 (ca) Midsommarstången reses. 
Högtidstal av Renee Rudebrant, Sätergläntans rektor. 
Medverkande: Leksands Folkdanslag, Leksands Spelmanslag, Ida Wiklund,  Musikskolans spelmanslag och Leksands Kyrkokör.
Långdans och ringlekar med Anders Tull.
Teckentolk.
Ta gärna med en slant till kollekt. 

Solvi SMU-gård, Leksand

Tid: 21.00
Mingel, fika och korvgrillning på Solvi 

Leksands kyrka

Tid: 21.30
Midsommarnattskonsert i Leksands kyrka med Stiko Per Larsson

Midsommardagen 20 juni

Midsommarfirande på Green Hotel, Tällberg

Tid: 
Fira traditionell svensk midsommar med majstångsresning och dans kring stången. Mer information på Green hotels hemsida

Leksands kyrka

Tid: 11.00
Kyrkbåtar anländer. 
Gudstjänst med kyrkoherde John Sund och Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholm. Leksands Spelmanslag och Leksands Kyrkokör. Efter gudstjänsten - Midsommartal på kyrkvallen med
Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholm.

Midsommardagsgudstjänst, Djura Kyrka

Tid: 11.00 

Midsommarfirande på Holens Gammelgård, Tällberg

Tid: 13:00
Barnens Majstångsresning, friluftsgudstjänst, majstångsresning med tal, musik och ringlekar. Midsommarnattsmässa.

Kl 12.00 Tombola (lotteriet) öppnar på Holen.
Kl 13.00 Barnens majstång kläs och reses, sedan blir det dans.
Kl 15.00 Friluftsgudstjänst inne på Holens Gammelgård.
Kl 16.00 Stora Majstången reses, tal, musik och ringlekar.
Kl 23.30 Midsommarnattsmässa på ängen nedanför majstångsplatsen. 

Midsommarfirande i Norr och Söder Lindberg, Leksand

Tid: 14:30
Majstångsresning i Norra och Södra byn. Kaffe, dans runt stången. Lotteri. Norra majstången reses först. 

Midsommarfirande i Rönnäs, Leksand

Tid: 15.00
Festtåg från Västra Rönnäs till bystugan, majstångsresning, tal, musik, servering, dans runt stången, pilkastning och fiskdamm. 

Majstångsresning i Knippbodarna, Insjön

Tid: 16:00
Kransbindning kl 10. Traditionellt midsommarfirande. 

Traditionell majstångsresning i Hedby

Tid: 16:00
Musik, hästkortege, tal, lotteri, kiosk och servering. Lekar runt majstången. 

Midsommarfirande i Hjortnäs By

Tid: 18:00
Midsommarfirande börjar med klädning av majstång kl 11.00 samt resning av majstången kl 18.00.
Dans till Back Hans Mekaniska på Hjortnäs brygga kl 20.30. 

Midsommarfirande i Ullvi, Leksand

Tid: 18:00

Söndag 21 juni

Missionskyrkan, Leksand

Tid: 11.00
Ekumenisk gudstjänst. Predikan av Sture Lundkvist.
Kyrkkaffe på Solvi SMU-gård.

Majstångsresning i Björsgrop/Ytteråkerö

Tid: 16.00
Plats: Vid bystugan. Varmt välkomna!

Fredag 26 juni

Majstångsresning på Åkerö

Tid: 18.00
Spelmän, dans/lekar runt stången, tal, korv och fikaförsäljning.

Lördag 4 juli

Majstångsresning i Åkersbodarna

Tid: 19.00
Spelmän, kaffe- och korvservering. Olika tävlingar och dans i lövad lada vid vår festplats.

Sidansvarig: Magnus Rolands (magnus.rolands@leksand.se)
Senast uppdaterad tisdag 03 november 2015 15:16