Trafik och gator

Vi arbetar för att du ska kunna transportera dig tryggt och säkert på vägarna i kommunen oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant.

Vägnätet i Leksands kommun består i huvudsak av statliga, kommunala och enskilda vägar. Leksands kommun sköter de kommunala och enskilda vägarna. De kommunala vägarna består av cirka tre mil gång- och cykelväg och fyra mil bilväg medan de enskilda vägarna består av 33 mil bilväg.

Planering och underhåll

Det är framförallt trafikenheten som arbetar med frågor rörande trafikplanering, trafiksäkerhet, trafikreglering/skyltning och liknande på kommunens gator, gång- och cykelvägar.

Praktiska frågorna såsom underhåll och snöröjning av gator, vägar, parker och andra allmänna platser sköts av Leksandsbostäders gata/park-avdelning.

För underhåll av belysning anlitas i de flesta fall externa entreprenörer.

De statliga vägarna sköts av Trafikverket.

Sidansvarig: Ingrid Andrén (ingrid.andren@leksand.se)
Senast uppdaterad tisdag 29 augusti 2017 11:40

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress: