IT-infrastruktur

Kommunerna har en nyckelroll för att stimulera utbyggnaden av landets IT-infrastruktur. I Leksands kommun ligger en lokal bredbandsstrategi till grund för arbetet.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att lyckas krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur. 2005 blev ADSL-utbyggnaden klar i Leksands kommun och nu pågår en utbyggnad av fibernätet.

Kommunens bredbandsstrategi

I kommunens bredbandsstrategi framgår det att kommunen inte ska bygga eller tillhandahålla bredband utan istället skapa goda förutsättningar för byggandet av en IT-infrastruktur som är tillgänglig för alla.

Handlingsplan uppdateras varje år

En handlingsplan upprättas årligen och beslutas av kommunstyrelsen. Planen utgår från bredbandsstrategin och innehåller förslag på hur kommunen kan prioritera, medverka, projektera och finansiera den årliga bredbandsutbyggnaden.

Sidansvarig: Ingrid Andrén (ingrid.andren@leksand.se)
Senast uppdaterad torsdag 10 november 2016 15:47

Kontakt

BredbandskoordinatorMagnus HedgårdenIT-avdelningenTelefon: 0247-803 45 E-postadress: